Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Novembris Latvijā ir mēnesis, kad godinām savu valsti tās proklamēšanas gadadienā un iesaistāmies šim notikumam veltītajos pasākumos. Šodien, 25.novembrī, 3.b klases skolēni apmeklēja bērnu bibliotēkas ,,Zīlīte” rīkoto pasākumu ,,Kā mīlēt dzimteni?”. Arī skolas muzejā joprojām notiek klases stundas ,,Piederība Latvijai”, kurās skolēniem ļauts tuvāk iepazīt mūsu valsts vēsturi, kultūru un tradīcijas. Ir svarīgi jau no pirmās klases stāstīt skolēniem par savu valsti un audzināt viņos piederības sajūtu Latvijai. Ar gandarījumu var teikt, ka Daugavpils Centra vidusskolas audzēkņi un pedagogi aktīvi iesaistījās valsts svētku pasākumos skolā un pilsētā. 9.novembrī 3.b un 6.b kl. piedalījās sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcijā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā. Šeit notika arī konkurss ,,Ceļā uz pilsonību”, kurā skolu pārstāvēja 8.a kl. komanda. Lāčplēša dienā skolēnu pašpārvaldes pārstāvji devās uz Latvijas armijas kritušo karavīru apbedījumu vietu luterāņu kapos, kur notika piemiņas brīdis un ziedu nolikšana, bet vakarā 9.-12.kl. skolēni un pedagogi piedalījās Lāpu gājienā un koncertā, kas notika Vienības laukumā. 14.novembrī Centra vidusskolas 9.kl.skolēniem tika rīkots konkurss ,,Izzini Latviju!”, bet 15.novembrī skolā notika viktorīna pilsētas mazākumtautību skolu 11.kl. skolēniem ,,Latvijas simtgadi sagaidot”. Šo pasākumu atspoguļoja arī Latvijas TV. 16.novembrī Latvijas Republikas 98. proklamēšanas gadadienai veltīto koncertu ,,Manai Latvijai” apmeklēja 1.-8.kl. skolēni, bet 17.novembrī svētku koncertu 9.-12.kl. skolēniem un pedagogiem sniedza S.Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi. Skolas 1.stāvā ir apskatāma izstāde ,,Valsts – tie esam mēs”, kurā var redzēt skolēnu radošos zīmējumus par Latvijas dzimšanas dienu un sameklēt faktus par mūsu zemi.

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete