Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

DU notiks zinātnes pārneses pasākumu cikls „CITĀDAIS MUMS LĪDZĀS"

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Zviedru institūtu Zviedrijā un Zviedrijas vēstniecību Latvijā no 2015.gada 23.novembra līdz 27.novembrim Zviedru nedēļas ietvaros rīko zinātnes pārneses pasākumu ciklu CITĀDAIS MUMS LĪDZĀS, kas ir veltīts , zviedru kultūras iepazīšanai, latviešu un zviedru sabiedrības dzīvesveida salīdzinājumam, Raula Valenberga personībai, kā arī līdzcietības kā vērtības latviešu un zviedru kultūrās veicināšanai.

Piedalījās:

  • Didenko Aļona 9.b.
  • Zolnerčika Viktorija 6.b.
  • Eimane Ramona  10.a.

Skolotāji:

  • Inna Lobanova
  • Olga Asačova