Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

16.novembrī skolas dramatiskā pulciņa dalībnieki (pulciņa vadītāja T.Zeiļa)piedalījās dzejas konkursā ,,Ar mīlestību Latvijai", kas bija veltīts dzejnieku Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejai. Konkursā skanēja arī Ojāra Vācieša, Jāņa Petera, Māras Zālītes u.c. autoru dzeja par Latviju. Konkursā uzvarēja Deniss Ivbulis (Raiņa dzejolis ,,Visi vēji") un Elīna Mukāne (Raiņa dzejoļi ,,Mākonīts un mākonīte", ,,Lakstīgala"), 2.vietu ieguva Alīna Andrejeva (M.Bārbales dzejolis ,,Latgalei") un Kristīne Jevsejeva (L.Vāczemnieka dzejolis ,,Mums ticis viszilākais ezers"). 3.vietā ierindojās Zlata Garbuza (G.Ristamecas dzejolis ,,Mūsu Latvija") un Anastasija Gavriļenko (Raiņa dzejolis ,,Divpadsmit mēneši"). Paldies visiem dalībniekiem par radošu pieeju un sirsnīgu attieksmi!

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete