Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Lai veicinātu skolēnu interesi un izpratni par dabaszinātņu un matemātikas nozīmi, IPS komandas skolotāji (J. Azareviča,T. Baranovska, M.Ravinska, S. Radionova u.c.) kopā ar klases audzinātāju S. Loktevu organizēja ekskursiju uz SIA „Daugavpils ūdens". Tajā piedalījās Daugavpils Centra vidusskolas 8. a klases skolēni, kas izpētīja, kā darbojas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Tās attīra saimnieciskos un lietus notekūdeņus, kā arī no uzņēmumiem ieplūstošos ražošanas notekūdeņus. Mūsdienīgas iekārtas, kas tika iegādātas pateicoties ES fondu un pašvaldības atbalstam, veic kvalitatīvu ūdens attīrīšanu. Tas ļauj saglabāt Daugavas upes un Baltijas jūras ūdeņu kvalitāti atbilstoši Eiropas prasībām.

Skolēni novēroja visus notekūdeņu attīrīšanas posmus, sākot ar mehānisko attīrīšanu, izmantojot restes un smilšu uztvērējus, beidzot ar ūdens bioloģisko attīrīšanu, izmantojot baktērijas. Viņi papildināja savas zināšanas par maisījumu atdalīšanas metodēm un ūdens kvalitāti ķīmijā, baktēriju nozīmi un dzīves īpatnībām bioloģijā, veica matemātiskos aprēķinus par ūdens patērēšanas un attīrīšanas apjomiem.

Apkopojot ekskursijā redzēto un piedzīvoto, skolēni izprata savu paradumu un dzīves stila ietekmi uz apkārtējo vidi, apzinājās savu lomu ekoloģisko problēmu risināšanā, kā arī novērtēja dabaszinātņu un matemātikas nozīmi, izvēloties inženiertehniskā virziena profesijas.

Informāciju sagatavoja Tatjana Baranovska