Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Pasaules skolotāju dienas priekšvakarā Daugavpils Centra vidusskolas skolēnu līdzpārvalde kopā ar vecāko klašu skolēniem un jaunajiem skolas talantiem sarīkoja saviem pedagogiem svētkus –  vispirms noorganizēja ,,pedagogus", kuri vadīja stundas, bet pēc tam sniedza lielisku koncertu, kurā skolēni dejoja sporta un balles dejas, veica akrobātiskus vingrojumus, dziedāja un deklamēja asprātīgus dzejoļus par skolu.

Svinīgajā pasākumā skolotājus sveica skolas direktors J.Visockis un  skolēnu līdzpārvaldes priekšsēdētājs A.Jedigarevs. Tika pasniegti Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pateicības raksti skolotājām Tatjanai Pimenovai par Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanu un  kopšanu, Tatjanai Judajevai, ,,Pedagoģiskās meistarības balvas 2015" laureātei, par sasniegumiem, īstenojot 2014./2015.m.g. metodisko prioritāti ,,Draudzīgas mācību vides veidošana", Nataļjai Kaļiņinai par atbildīgu un radošu pieeju audzināšanas procesa organizēšanā un Marijai Kozlovskai, ,,Pedagoģiskās meistarības balvas 2015" laureātei, par sasniegumiem, īstenojot 2014./2015.m.g. prioritāti ,,Rezultatīvs mācību process".  Sveikt bijušos kolēģus un skolēnus bija ieradusies ilggadējā Daugavpils Centra vidusskolas direktore Nadežda Hetmane. Viņa savā uzrunā novēlēja visiem klātesošajiem pedagogiem un skolēniem būt uzticīgiem saviem mērķiem un sapņiem, ticēt savam talantam un spēkam, nepazaudēt savu nostāju un pārliecību šajā pārmaiņu pilnajā laikā.

Tuvojoties Pasaules skolotāju dienai, liela daļa sabiedrības  plašsaziņas līdzekļos – televīzijā, presē, interneta portālos – daudz runā un diskutē par jautājumiem, kas skar skolu, pedagogu darbu un mūsdienīgu izglītību, apsveic savus skolotājus profesionālajos svētkos. Tāpēc jo īpašs prieks par mūsu kolēģi Nataļju Kožanovu, kuru pilsētas portālos sveica un skolā pavadīto laiku atcerējās viņas bijušie audzēkņi NadeždaVorobjova un Pjotrs Vnukovs, kurš pēdējā laikā kļuvis pazīstams kā viens no seriāla ,,Saldā dzīve" scenāristiem. Mums ir daudz izcilu audzēkņu, un viņu atzinīgie vārdi par mūsu darbu, lai arī ne vienmēr izteikti publiski, sasilda dvēseli un dod impulsu tālākajam darbam.

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete