Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Skolā gadu gaitā izveidojušās skaistas un vērtīgas tradīcijas ikdienā un svētkos. Skolas tradīcijas ir skolas dzīvesveids, kas veidojies ilgus gadus. Bet tradīcijas tāpat kā laiks nestāv uz vietas, tās mainās, kāda izvirzās priekšplānā, cita aiziet, bet kāda atdzimst pēc ilgāka laika. Tradīcijas  stiprina skolas kolektīvu  un vieno skolēnus, rada piederības sajūtu savai  pilsētai un valstij, bagātina skolēnu zināšanas par Latvijas kultūru un vēsturi. Tradīcijas  sekmē radošumu, atspoguļo  skolas galvenās vērtības - atbildību, cieņu, uzticību, attīstību, sadarbību. Tradīcijas padara skolas dzīvi interesantāku un skaistāku. 

Veidosim un stiprināsim skolas tradīcijas kopā!