Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Pēdējos gados mūsu valstī kļūst aizvien vairāk cilvēku, īpaši jauniešu, kuri labprāt iesaistās brīvprātīgo darbā. 17.septembrī biedrība ,,Lietišķo sieviešu klubs OLIVIA" Raiņa mājā ,,Berķenelē" rīkoja salidojumu Daugavpils pilsētas un novada jauniešiem. Programmā tika iekļauti vairāku sabiedrisko un pašvaldības organizāciju pārstāvju lasījumi un prezentācijas par brīvprātīgo darba iespējām, brīvprātīgo darba nozīmi karjeras izvēlē un jaunatnes izaugsmes veicināšanā. Jaunieši apmainījās viedokļiem un iesaistījās lomu spēlēs, bet noslēgumā saņēma sertifikātus.

Daugavpils Centra vidusskolu šajā pasākumā pārstāvēja 9.a klases skolnieces Anastasija Ivancova un Alise Volkova, 9.b klases skolnieces Anastasija Bespalova un Ieva Petrova. Par aktīvu iesaistīšanos brīvprātīgo darbā Daugavpils Centra vidusskolai tika izsniegts pateicības raksts, jo mūsu skolēni ir aktīvi iesaistījušies vairākās labdarības akcijās, kā arī projektā ,,Dāvana daudzbērnu ģimenei", piedalījušies pilsētas svētku un jauniešu festivāla ,,Artišoks" norisē. Īpašu atzinību par atbildīgu un aktīvu brīvprātīgo darbu saņēma 9.a klases skolniece Diāna Dubovska.

Brīvprātīgo darbs ir nenovērtējams gan masu pasākumu sekmīgā norisē, gan ikdienā. Paldies mūsu skolēniem, kuri savā brīvajā laikā rod iespēju palīdzēt apkārtējiem un ir sociāli aktīvi.

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete