Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

28.martā skolas pedagogi piedalījās konferencē ,,Intereses par mācību priekšmetu veicināšana, veicot pētniecisko darbu stundā un/vai ārpusstundu laikā". Konferences mērķis – motivēt skolotājus veikt radošos pētījumus un veicināt skolēnu radoši pētniecisko darbību, prasmi prezentēt savu darbu, lai piedalītos skolas un novada skolēnu radoši pētniecisko darbu konkursos. Savā pieredzē dalījās skolotājas N.Gagarina, E.Karavajeva, I.Lobanova, N.Kožanova, M.Ravinska, S.Radionova. Savu radoši pētniecisko darbu ,,Dzirkstošā ūdens noslēpumi" prezentēja 3.a klases skolēns Deniss Ivbulis.

Aktuālākais šai konferencē bija tas, ka tika uzsvērta starppriekšmetu saiknes nepieciešamība un saistība ar reālo dzīvi, jo, kā noskaidrojām, bez ķīmijas un matemātikas formulu zināšanām neiztikt, veicot pat tik šķietami vienkāršu lietu kā gurķu marinēšana. Daugavpils Centra vidusskola ir IPS (Inovatīvās pieredzes skola), tajā aktīvi darbojas skolotājas M.Ravinska un S.Radionova, kuras šajā seminārā aktualizēja metokognitīvās prasmes kā pamatu pētnieciskai darbībai. Radoši pētnieciskā darbā nepieciešams dot skolēniem iespēju darboties patstāvīgi, pielietojot jau esošās zināšanas un prasmes – tā ir galvenā mācību stratēģija.

Konferences noslēgumā tās dalībnieki saņēma apliecinājumu par piedalīšanos.

Dace Aizpuriete