Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Šī gada 29. un 30. novembrī Daugavpils Centra vidusskolas kolektīvs svinēja skolas 50 gadu jubileju. 29.novembra vakarā visi skolas darbinieki pulcējās Daugavpils pilsētas domē, kurā notika skolas jubilejai veltīts pasākums un akordeonistu ansambļa koncerts. Klātesošos uzrunāja domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova, domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Azarevičs, Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova un Daugavpils Centra vidusskolas direktore Nadežda Hetmane. Skolas pedagogiem un darbiniekiem tika pasniegti Daugavpils pilsētas domes, Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes un Daugavpils centra vidusskolas goda raksti un pateicības. Par ilggadēju un panākumiem bagātu darbu Daugavpils pilsētas dome pasniedza īpašu goda zīmi –sudraba liliju – trim skolas pedagogiem: matemātikas skolotājai un metodiķei Svetlanai Radionovai, matemātikas skolotājai un Daugavpils Matemātikas MA vadītājai Jeļenai Azarevičai, sporta skolotājai Tamārai Tjagunovai.

30.novembrī Daugavpils Centra vidusskolā notika jubilejas pasākums, uz kuru tika aicināti pedagogi, kuri strādājuši Daugavpils 4.vidusskolā un Daugavpils Centra ģimnāzijā, skolas absolventi, kā arī Daugavpils pilsētas domes, Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes, Daugavpils izglītības iestāžu vadītāji, metodiķi, skolas vecāku komitejas pārstāvji un sadarbības partneri. Īpašu un aizkustinošu mirkļu bija daudz, sākot ar to, ka pasākumu atklāja tādi izcili skolas absolventi kā Eiropas čempione brīvajā cīņā un Londonas Olimpisko spēļu dalībniece Anastasija Grigorjeva un Daugavpils Universitātes Marketinga daļas direktors Jānis Kudiņš. Skolas pedagogus un viesus uzrunāja skolas direktore Nadežda Hetmane, uzsverot, ka skola, kas piedzīvojusi tik daudzas pārmaiņas un divas optimizācijas, tomēr ir spējusi saglabāt tradīcijas, kas iedibinātas jau tālajā 1962. gadā, proti, spēcīgu matemātikas novirzienu un izcilus panākumus sporta sacensībās visā skolas pastāvēšanas vēsturē. Skolas vārds 50 gadu gaitā vairākkārt izskanējis Latvijā un pasaulē, pateicoties izciliem matemātiķiem un sportistiem. Viņa pateicās visiem, kas devuši ieguldījumu skolas attīstībā, un izteica pārliecību, ka skolai ar cerību jāraugās nākotnē. Tikpat aizkustinoša izvērtās arī pirmās skolas direktores Ņinas Stupānes uzruna un atmiņas par skolas pirmsākumiem. Viņas sacītie vārdi sasaucās ar Daugavpils cietokšņa pārvaldnieka Jāņa Dukšinska teikto, ka skolas dibināšanas iemesli ir saistīti ar Daugavpils cietoksni, jo tur dzīvojošajiem bērniem bija nepieciešama jauna, liela un skaista skola. Savās atmiņās skolas pirmie absolventi to atceras kā ,,zinību un gaismas pili", kādas nav bijis nekur citur pilsētā, un ikviens bija lepns un bezgala laimīgs, ka var šeit mācīties.

Skolas jubilejas sarīkojumu kuplināja skolas sadarbības partneri un pasniedza savas balvas skolas pedagogiem. ,,Swedbank" pārstāve apbalvoja matemātikas skolotāju, Matemātikas MK vadītāju Svetlanu Radionovu, bet firma ,,Pro Line D" balvas piešķīra latviešu valodas un literatūras skolotājām Dacei Aizpurietei un Inesei Lutokai. Mijoties atmiņām, pateicības vārdiem un dažādiem priekšnesumiem, svinīgais sarīkojums tuvojās izskaņai, pēc kura  visi klātesošie varēja aplūkot skolas jubilejai veltītu prezentāciju un vēl tuvāk iepazīties ar skolas vēsturi skolas muzeja telpās, kā arī pavadīt laiku saviesīgās sarunās pie viesību galda.

Daugavpils Centra ģimnāzijas kolektīvs izsaka pateicību skolas administrācijai, Daugavpils pilsētas domei, Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldei, sadarbības partneriem par dāvātajiem krāšņajiem svētkiem, kā arī visiem viesiem, kas pagodināja ar savu klātbūtni šajā skolai tik nozīmīgajā dienā.

View the embedded image gallery online at:
https://dcv.lv/vest/skmuzejs/8-news/355-svinibas#sigProIdf3f33743a1