Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg

Skolas muzejs ir viena no papildizglītības formām, kura attīsta skolēnu radošo darbu, veicina aktivitāti, skolēnu pašdarbību un pētījumus. Skolas muzejam ir audzinošā un zinātniskā vērtība. Skolas muzejam ir iespēja kultivēt skolēnos pilsoņpatriotiskās jūtas, paplašināt redzesloku, attīstīt viņu prasmes un iemaņas. Darbs ar muzeja fondiem ļauj skolēniem kopt sevī tādas rakstura īpašības kā mērķtiecību, pacietību un atbildību par uzticēto darbu. Ekspozīciju veidošanas procesā skolēni mācās panākt noformēšanā estētiskumu, stila vienotību. Muzejs ir skolas vizītkarte, kas atspoguļo nopietnu un saudzīgu attieksmi pret savu pagātni, vēlmi saglabāt un attīstīt labākas tradīcijas. Muzejs rada savu absolventu un pasniedzēju vienotības sajūtu un piederības prieku dzimtajai skolai.

Skolas muzeja mērķis ir skolas vēstures un tradīciju apzināšana, popularizēšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana.

Muzeja darba uzdevumi ir

 • Organizēt krājumu komplektēšanu, dokumentēšanu un nodrošināt to saglabāšanu.
 • Veikt izglītojošo darbu, pētot skolas vēsturi un tradīcijas no dibināšanas laika līdz mūsdienām.
 • Iekārtot pastāvīgās vēstures ekspozīcijas.
 • Saglabāt kārtībā muzeja telpu skolā.
 • Rīkot izstādes, veikt tematiskus pasākumus.
 • Saglabāt skolēnu interesi par muzejiem kopumā un par skolas vēsturi.
 • Veidot un popularizēt skolas tēlu.
 • Rīkot klases stundas skolas muzejā.
 • Piedalīties pilsētas, valsts vēsturiskajos konkursos. Veikt projektu darbu.

Pulciņa darbā var iesaistīties jebkurš skolēns. Augstākais pulciņa darba mērķis - panākt to, lai muzejs kļūtu par iemīļotāku skolēnu brīvā laika pavadīšanas vietu.