Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

2017. gada 18. decembrī Daugavpils Centra vidusskolā notika pasākums „ Ziemassvētki „Pasaku lādītē” ”, kurā 1. – 3. klašu skolēni ieskandināja tuvojošos svētkus un radīja svētku noskaņu gan sev, gan citiem skolas biedriem un vecākiem, kas bija ieradušies uz pasākumu.

Visu rudens semestri ar Eiropas Savienības Sociālā fonda un VISC atbalstu skola piedalās projektā Nr.8.3.2.2/16/I/001 ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Šī projekta ietvaros darbojas gan individuālā darba grupas, gan vairāki interešu izglītības pulciņi. Uz šo pasākumu aicināja „Pasaku lādītes” dalībnieki un viņu skolotāja Ingrīda Vilmane, kā arī mazie dejotāji un skolotāja Sintija Rabčevska. Pasākuma laikā skatītāji varēja vērot izrādi, kurā 3. klašu skolēni, tērpušies atbilstošos kostīmos, stāstīja latviešu tautas pasakas, bet 1.-3. klašu skolēni dejoja latviešu rotaļdejas, radot pacilātu noskaņojumu ikvienam klātesošajam.

„Pasaku lādīte” un skolas tautas deju kolektīvs novēl visiem priecīgus svētkus!

Informāciju sagatavoja skolotājas

Ingrīda Vilmane un Sintija Rabčevska