Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg

Februāris bija panākumiem bagāts mēnesis mūsu skolas radošajām komandām dažādos pilsētas konkursos. Dramatiskā pulciņa dalībnieces piedalījās skatuves runas konkursā, kurā uzstājās ar vienu dzejas un vienu prozas darba lasījumu un sasniedza augstus rezultātus savā vecuma grupā.

 • Alīna Andrejeva – 4.a kl. – 2.vieta
 • Anastasija Gluhova – 9.a kl. – 2.vieta
 • Anna Graudiņa – 9.b kl. – 2.vieta
 • Kristīna Jevsejeva – 11.a kl. – 2.vieta
 • Ilona Rumjanceva – 12.a kl. – 2.vieta

Pilsētas skatuves mākslas uzvedumu konkursā mūsu skolas komanda ieguva 3.pakapes diplomu par  uzvedumu ,,Rainis jaunatnei", kas bija veltījums Tautas dzejnieka Raina 150 gadu jubilejai.

Paldies uzveduma dalībniekiem un dramatiskā pulciņa vadītājai Tamārai Zeiļai!

 • Marinai Gavriļenko – 1.a kl.
 • Elīnai Mukānei – 4.a kl.
 • Jeļenai Skrupskai – 4.a kl.
 • Denisam Ivbulim – 5.a kl.
 • Agatai Pavlovai – 5.a kl.
 • Anastasijai Gavriļenko – 7.a kl.
 • Aleksejam Grigorjevam – 8.a kl.
 • Anastasijai Gluhovai – 9.a kl.
 • Anastasijai Bespalovai – 9.b kl.
 • Ievai Bebrišai – 9.b kl.
 • Annai Graudiņai – 9.b kl.
 • Kristīnai Jevsejevai – 11. a kl.
 • Romanam Panfilovam – 11.a kl.
 • Andrejam Jedigarevam – 11.a kl.
 • Ilonai Rumjancevai – 12.a kl.
 • Evelīnai Petkunei – 12.a kl.

Pilsētas vokālās mūzikas konkursā ,,Balsis" mūsu skolas duets – Anna Graudiņa un Aļona Didenko – ieguva 2. pakāpes diplomu. Apsveicam meitenes un vadītāju Olgu Čapļu!

Pilsētas vokālās mūzikas konkursā ,,Balsis" ansamblis 9.-11.kl. izcīnīja 3.pakāpes diplomu un 1.-4.kl. koris ieguva 3. pakāpes diplomu. Apsveicam skolotājus Olgu Čapļu un Tatjanu Pimenovu!

Lai veicas turpmākajā radošajā darbībā!