Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Ceturtdien, 13.decembrī, Daugavpils Centra vidusskolā notika klašu audzinātāju klubiņa ,,Audzini sevi!" tematiskā pieredzes apmaiņas tikšanās par bērnu drošības jautājumiem.

Ievadstundā dabaszinību skolotājas M.Kozlovska un T.Baranovska iepazīstināja klātesošos Centra vidusskolas un citu Daugavpils skolu klašu audzinātājus ar pirotehnikas lietošanas noteikumiem, kā arī sniedza ziņas par pirotehnikas rašanās vēsturi.

Pēc tam notika atklātās klases stundas. G.Uzlova, I.Karašova, D.Savicka vadīja stundu ,,Protu pateikt ,,Nē" 6.a un 8.a klasē, J.Bendorjusa 12.b klasē vadīja stundu ,,Psiholoģiskā drošība", bet pagarinātās grupas skolēni kopā ar audzinātāju I.Čemerkinu un vecākiem vai vecvecākiem varēja vērot atraktīvus klaunu priekšnesumus un radošas spēles par tēmu ,,Kas ir labi un kas ir slikti". Jāpiebilst, ka atraktīvie klauni ir mūsu skolas audzēkņu vecāki un labprāt iesaistās skolas pasākumos. Bērniem vajadzēja atbildēt uz dažādiem jautājumiem par drošību uz ielas, ūdens tuvumā, skolā un mājās. Pēc atklātajām klases stundām pedagogi savas atziņas un novēlējumus varēja uzrakstīt uz speciāli sagatavotiem eglīšu rotājumiem un izdaiļot ar tiem Ziemassvētku eglīti. Visi atzina, ka apmeklētās stundas bija lietderīgas un pamācošas un ka noteikti izmantos gūto pieredzi savā turpmākajā darbā.

Dace Aizpuriete

View the embedded image gallery online at:
https://dcv.lv/vest/8-news/358-bernudroshiba#sigProIdc8b705f7e3