Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

5.oktobrī Daugavpils Centra vidusskolā valdīja liela rosība, gaiteņos un klasēs bija manāmi skolēni ar krāsainiem puķu pušķiem, kurus tie pasniedza saviem skolotājiem Skolotāju dienā. Taču tas bija tikai viens pārsteigums. Īpaša šī diena skolā izvērtās tāpēc, ka stundas vadīja nevis pedagogi, bet vecāko klašu skolēni. Skolēniem jaunie skolotāji un viņu vadītās stundas, protams, ļoti patika, taču, kā atzina paši ,,jaunie skolotāji” – pedagoga darbs ir ļoti atbildīgs un nebūt nav tik vienkāršs. Direktores lomā šai dienā iejutās 12.a klases skolniece Veronika Ševčika, viņa pateicās par iespēju iejusties skolotāju lomā un labāk izprast šīs profesijas nianses. Mācību dienas noslēgumā skolēni sniedza saviem skolotājiem koncertu, un, kaut diena bija mazliet apmākusies un lietaina, tā paliks atmiņā kā ļoti gaiša un sirsnīga.

Paldies visiem par svētkiem!