Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Tuvojas Latvijas valsts simtgade. Daugavpils Centra vidusskola aktīvi iesistās daudzveidīgos valsts, novada, pilsētas pasākumos, lai sniegtu savu dāvanu Tēvzemei.

3. marts ir pasludināts par Starptautisko Labestības stundu dienu. Latvijas Humānās pedagoģijas asociācija rosināja organizēt izglītības iestādēs Labestības stundas par tēmu «Es nevaru pārveidot visu valsti, bet es varu savu Tēvzemi padarīt par vienu cilvēku labāku. Šis cilvēks varētu būt ES».

Uz šo cildeno aicinājumu atsaucās Daugavpils Centra vidusskolas 3.b klases skolotāja Jekaterina Šnaidere. Sadarbībā ar bērnu kluba «Fortūna» vadītāju Valentīnu Rudņevu tapa burvīga audzināšanas stunda «Rītdienas pasauli veidoju šodien, radot sevi arvien labāku».

Stunda sākās ar Imanta Kalniņa neatkārtojamo skaņdarbu «Piena ceļš»:

«Virs galvas mūžīgs piena ceļš,

Un mūžīgs ceļš zem kājām,

Tas ved uz zemi laimīgo,

Un izrādās uz mājām».

Mūzika un vārdi- viss radīja aizkustinošu atmosfēru. Kur tādu skaistu pasauli, kā aprakstīts dzejolī, var redzēt? Kā saglabāt zemes skaistumu? Skolēni klausījās mūziku un meklēja atbildi uz savas skolotājas uzdotajiem jautājumiem. Atbildi mazie audzēkņi atrada ātri: rītdienas pasauli var mainīt šodien, padarīt labāku pasauli varu ES pats.

Ļoti radoši un sirsnīgi diskutēja skolēni savās darba grupās par to, kā labākam būt, kas ir manos spēkos un kā es varu palīdzēt cilvēkiem man apkārt. Skolēni runāja par labsirdību, savstarpējo cieņu, izpalīdzību , draudzību un pateicību. Dzīvot un mācīties ar prieku nav grūti, vajag tikai to sagribēt.

Skolotāja audzināšanas stundā izmantoja mūsdienīgas tehnoloģijas, lai parādītu skolēniem iespējas interesantai un aizraujoši apgūt mācību vielu kādā priekšmetā.

Stundas noslēgumā skolēni izveidoja no krāsaina papīra smaidošo cilvēciņu ka simbolisku novēlējumu saviem tuvākajiem. Šodien var pateikt labus vārdus , šodien var sniegt draudzības roku, šodien var veikt labus darbus, šodien var mainīt sevi. Savu rītdienu es veidoju šodien, un tā ir atkarīga no manis. Tāds secinājums skanēja nodarbības noslēgumā.

Liels paldies 3. b klases audzinātājai Jekaterinai Šnaiderei, bērnu kluba «Fortūna» vadītājai Valentīnai Rudņevai u 3. b klasītes audzēkņiem par skaisto dāvanu, par labestības piemēru un gaišu noskaņu.

Informāciju sagatavoja atklātas stundas viešņa J. Bendorjusa

View the embedded image gallery online at:
https://dcv.lv/pulcini/8-news/854-030317#sigProId16d852c842