Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Apmācības „Viens plus viens ir pieci [1+1=5]?" krievvalodīgo jauniešu iekļaušanai Eiropas Savienības programmā „Jaunatne darbībā" notika 2013.  gada 21.-24.martā Babītes novadā, viesu namā IDE. Apmācībās piedalījās arī liela, iniciatīvas bagāta jauniešu grupa no Daugavpils. Tie bija jaunieši un skolotāji no Centra vidusskolas, no 17. vidusskolas, no 15. vidusskolas, jauniešu grupa no biedrības "ERFOLG", jaunieši no čigānu kultūras un attīstības biedrības „MeRoma". Kopā mēs bijām 18 dalībnieki no visas Latvijas. Īpaši priecē tas, ka izturējām konkursu 100 iesniedzēju vidū.

Apmācību mērķis bija veicināt krievvalodīgo jauniešu aktīvāku līdzdalību un iesaisti programmas "Jaunatne darbībā" projektos. Pieteikties varēja jaunieši, kas ikdienā lieto krievu valodu kā sarunvalodu (neatkarīgi no tautības), un jauniešu līderi, pedagogi, studentu pašpārvaldes vadītāji/dalībnieki, jaunatnes darbinieki pašvaldībā, dažādu organizāciju biedri vai citi aktīvi cilvēki, kas ikdienā strādā ar krievvalodīgiem jauniešiem un vēlas īstenot interesantus projektus ar krievvalodīgo jauniešu iesaisti, t.sk. starptautiskus.

Apmācību laikā mums bija iespēja runāt par sadarbības un savstarpējās integrācijas jautājumiem Latvijā,  saņemt detalizētu informāciju par programmu "Jaunatne darbībā" un tās projektu veidiem, uzzināt par neformālās izglītības nozīmi mācīšanās procesā un "Jaunatnes darbība" projektos un izprast starpkultūras aspektus projektos, saņemt konsultatīvu atgriezenisko saiti par savu projektu ideju piemērotību programmai „Jaunatne darbībā".

Apmācības laikā mēs mācījāmies būt kopā ar citiem, strādāt komandā, mācījāmies darot un mācījāmies mācīties. Tās ir neformālās izglītības pamatnostādnes. Katrs dalībnieks guva nepieciešamās zināšanas un prasmes projekta veidošanai: kā uzrunāt mērķa grupu, kā panākt projekta ietekmi uz vietējo sabiedrību, kā popularizēt projektu un izmantot iegūto pieredzi, kā meklēt sadarbības partnerus, kā rakstīt darba programmu un kā ievērot laika grafiku. Vairāki interesanti materiāli bija izstrādāti kopīgā darba laikā. Daudziem jauniešiem apmācības kurss deva fundamentālas zināšanas projektu veidošanas jomā, rosināja domāt radoši, domāt multikulturāli un toleranti.

Vakaros apmācību dalībniekus gaidīja aizraujoši pasākumi, kur viņi varēja pastāstīt par sevi, savu organizāciju vai darba pieredzi, piedalīties talantu/netalantu vakarā un zemes stundā.

Četras nodarbību dienas pagāja  ātri. Daudzpusīga, bagāta un ļoti interesanta darba programma aizrāva visus dalībniekus,  radīja apbrīnojamu vienotību un saskaņu, aktīvi darbojās visās aktivitātēs un apspriedēs, zīmēja, tēloja, veidoja. Atvadīties no jauniegūtajiem draugiem bija skumji. Katrs no mums atveda uz savu skolu vai jauniešu organizāciju jaunas idejas, vēlmi aktīvi darboties, attīstīties , popularizēt mūsu pilsētas vārdu, iesaistoties gan jauniešu apmaiņas projektos, gan iniciatīvas projektos, gan brīvprātīgo darbā.

Apmācību dalībnieki izsaka lielu pateicību savu skolu administrācijai, Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldei par atbalstu un sapratni.

 Daugavpils Centra vidusskolas skolotāja Jevgeņija Bendorjusa.

View the embedded image gallery online at:
https://dcv.lv/pulcini/8-news/393-240313#sigProId0742ccf607