Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

26. janvārī uz Daugavpils pilsētas domi tika aicināti Ziemassvētku noformējumu konkursa laureāti. Konkursam bija pieteikušies 19 pretendenti, un pēc vērtēšanas komisijas atzinuma Daugavpils Centra vidusskola ieguva godpilno 2.vietu grupā ,,Izglītības iestāžu noformējums” un saņēma Pateicības rakstu no Daugavpils pilsētas domes.

Paldies skolēniem, vecākiem, klašu audzinātājiem un visiem pedagogiem, kuri izrotāja mūsu skolas telpas, radot svētku noskaņu gan skolā, gan tās apkārtnē un iepriecinot arī viesus un pilsētas iedzīvotājus!