Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 0001.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg

Interešu izglītības programmu apguve notiek attālināti!!!

 

 

Interešu izglītības nodarbību grafiks

2020./2021. m. g.

Nosaukums

Diena

Laiks

Vieta

Koris 5.-12..kl.

otrdiena

otrdiena

ceturtdiena

ceturtdiena

8.00 – 8.40

14.20 – 15.00

8.00 – 8.40

15.05 – 15.45

aktu zāle

aktu zāle

aktu zāle

aktu zāle

Koncertmeistars

otrdiena

ceturtdiena

11.55 – 12.35

14.20 – 15.00

aktu zāle

aktu zāle

Ansamblis 8. – 12.kl.

otrdiena

15.05 – 15.45

15.50 – 16.30

006.kab.

006.kab.

Ansamblis 5.-6.kl.

trešdiena

piektdiena

8.45 – 9.25

15.05 – 15.45

006.kab.

Koris 2. – 4. kl.

otrdiena

trešdiena

8.00 – 8.40

12.45 – 14.15

006.kab.

006.kab.

Koncertmeistars

otrdiena

11.55 – 12.35

006.kab.

Literārā jaunrade

pirmdiena

15.50 – 16.30

202.kab.

Dramatiskais pulciņš

1.– 6.kl.

trešdiena

trešdiena

piektdiena

11.55 – 12.35

13.35 – 14.15

12.45 – 13.25

aktu zāle

aktu zāle

aktu zāle

Teātra māksla 7.-12.kl.

pirmdiena

trešdiena

15.05 – 15.45

15.05 – 15.45

aktu zāle

aktu zāle

Sporta deju pulciņš

otrdiena

piektdiena

8.00 – 8.40

8.00 – 8.40

sporta zāle

aktu zāle

Vizuālās un lietišķās mākslas pulciņš

pirmdiena

13.35 – 14.15

14.20 – 15.00

004.kab.

Netradicionālie rokdarbi

trešdiena

ceturtdiena

16.00 – 16.40

16.00 – 16.40

003.kab.

Skolēnu mācību uzņēmums

piektdiena

15.05 – 16.30

213.kab.

Jauno inženieru klubiņš

ceturtdiena

8.00 – 8.40

15.50-16.30

402.kab.

Robotikas klubiņš

piektdiena

8.45 – 9.25

402.kab.

"Topošo un esošo velosipēdu vadītāju skola"

ceturtdiena

17.30 – 18.10

210.kab.

Klubs "Erudīts"

ceturtdiena

18.00 – 20.10

aktu zāle

Veselību veicinošā skola

pirmdiena

otrdiena

ceturtdiena

8.00 – 8.40

8.45– 9.25

15.05 – 15.45

213.kab.

211.kab.

208.kab.

Futbola tehniskie elementi

pirmdiena

trešdiena

8.00 – 8.40

8.45 – 9.25

sporta zāle

Volejbola tehniskie elementi

pirmdiena

piektdiena

15.05 – 15.45

8.45 – 9.25

sporta zāle

 

Fakultatīvo nodarbību grafiks 2020./2021.m.g.

Klase

Mācību priekšmets

Diena

Laiks

Kabinets

1.a

Lasīšanas prasmju attīstīšana

ceturtdiena

08.00-08.40

106.

1.a1

Datorika

pirmdiena

08.00-08.40

402.

1.a2

Datorika

otrdiena

11.55-12.35

402.

1.b

Lasīšanas prasmju attīstīšana

pirmdiena

08.00-08.40

103.

1.b1

Datorika

trešdiena

11.55-12.35

402.

1.b2

Datorika

otrdiena

08.00-08.40

402.

2.a

Lasīšanas prasmju attīstīšanā

pirmdiena

11.55-12.35

107.

2.a1

Angļu valoda

pirmdiena

08.00-08.40

302.

2.a2

Angļu valoda

pirmdiena

08.00-08.40

107.

2.a1

Datorika

ceturtdiena

11.55-12.35

402.

2.a2

Datorika

piektdiena

11.55-12.35

402.

2.b

Lasīšanas prasmju attīstīšanā

trešdiena

11.10-11.50

102.

2.b1

Angļu valoda

pirmdiena

11.55-12.35

102.

2.b2

Angļu valoda

otrdiena

11.55-12.35

102.

2.c

Lasīšanas prasmju attīstīšanā

otrdiena

12.45-13.25

110.

2.c1

Angļu valoda

ceturtdiena

08.00-08.40

302.

2.c2

Angļu valoda

ceturtdiena

08.00-08.40

110.

3.a

Izzini pasauli

otrdiena

11.55-12.35

104.

3.a1

Datorika

pirmdiena

11.55-12.35

211.

3.a2

Datorika

otrdiena

12.45-13.25

402.

3.b

Attīstošā matemātika

otrdiena

08.50-09.40

105.

4.a

Drāma

trešdiena

08.00-08.40

306.

4.b

Drāma

pirmdiena

08.00-08.40

006.

4.ab

Matemātika (Cietie rieksti)

piektdiena

08.00-08.40

205.

5.abc

Datorika

piektdiena

08.45- 09.25

403.

6.abc

Vācu valoda

trešdiena

08.00-09.25

210.

7.a

Vācu valoda

pirmdiena

08.00-09.25.

201.

7.a

Vācu valoda

trešdiena

14.15 -15.00

201.

8.a1

Latviešu valoda

trešdiena

14.20- 15.00

307.

8.a2

Latviešu valoda

ceturtdiena

08.00-08.40

307.

8.b1

Latviešu valoda

piektdiena

14.20- 15.00

401.

8.b2

Latviešu valoda

trešdiena

15.05-15.45

401.

8.-9.

Fizikas pasaule

pirmdiena

15.05-15.45

209.

9.a

Latvijas vēsture

ceturtdiena

08.00-08.40

207.

9.b

Latvijas vēsture

trešdiena

08.45-09.45

211.

11.a

Vācu valoda

otrdiena

08.00-08.40

305.

11.a

Vācu valoda

ceturtdiena

08.00-08.40

305.

 

dcv pulcini 21