Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Interešu izglītības nodarbību grafiks

2022./2023. m. g.

Nr.p.k.

Nosaukums

Diena

Laiks

Vieta

1.

1.klašu koris

otrdiena

piektdiena

13.05 – 13.45

12.10 – 12.50

aktu zāle

2.

Koris 2. – 4. kl.

pirmdiena

otrdiena

ceturtdiena

13.15 – 13.55

8.00 – 8.40

8.00 – 8.40

006.kab.

006.kab.

006.kab.

3.

Meiteņu koris 5.-12.kl.

pirmdiena

otrdiena

14.50 – 16.15

8.00 – 8.40

aktu zāle

aktu zāle

4.

Vokālā apmācība / solisti

trešdiena

trešdiena

piektdiena

8.00 – 8.40

9.35.- 10.15

8.00 -8.40

aktu zāle

aktu zāle

aktu zāle

5.

Mūsdienu dejas

trešdiena

17.00 – 18.20

aktu zāle

6.

Dramatiskais pulciņš

1.– 6.kl.

pirmdiena

pirmdiena

trešdiena

12.20 – 13.00

14.05 – 14.45

8.00 – 8.40

aktu zāle

aktu zāle

404.kab.

7.

Teātra māksla 7.-12.kl.

trešdiena

ceturtdiena

14.50 – 15.30

08.00 – 8.40

aktu zāle

404.kab.

8.

Vizuālā un lietišķā māksla

otrdiena

13.15 – 15.15

206.kab.

9.

Skolēnu mācību uzņēmums

piektdiena

14.50 – 16.15

312.kab.

10.

Jauno inženieru klubiņš

piektdiena

8.00 – 9.25

402.kab.

12.

Robotikas klubiņš

trešdiena

8.00 – 9.25

402.kab.

13.

“PHP programmēšana ar uzņēmējiem

piektdiena

17.00 – 18.25

211.kab.

14.

Veselību veicinošā skola

otrdiena

trešdiena

8.00 – 8.40

14.50 -15.30

213.kab.

213.kab.

15.

Džudo sporta pamati

otrdiena

ceturtdiena

13.15 – 13.55

8.00 – 8.40

sporta zāle

sporta zāle

16.

Volejbola tehniskie elementi

pirmdiena

14.50 – 16.15

sporta zāle