Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Kad pilsētas parkos iekrāsojas kļavu lapas un bērni aizrautīgi meklē pirmos no čaumalām izšķīlušos kastaņus, skaidri zināms, ka atkal pienācis laiks Dzejas dienām. Kā katru gadu, arī šogad  Daugavpils Centra vidusskolas skolēni un pedagogi tikās ar dzejniekiem,  lai paklausītos labu dzeju pašu autoru lasījumā un nepiespiestā gaisotnē parunātos par dzeju un dzīvi. 11.septembrī skolā viesojās Staņislavs Volodjko, kura dzeju ar lielu aizrautību un uzmanību klausījās paši mazākie skolas audzēkņi. Savukārt vecāko klašu skolēniem bija tikšanās ar Zaigu Lāci no Rēzeknes novada un daugavpilieti Tatjanu Ruskuli. Abas dzejnieces savā uzrunā akcentēja, ka nāk no Latgales – novada, kura senā, bagātā kultūra un skaistās dabas ainavas rosina uz radošu darbību un dod vielu iedvesmai. Jaunā dzejniece Zaiga Lāce raksta latgaliešu valodā, kas ļoti ieinteresēja skolēnus. Pēc tikšanās skolēni literatūras stundā savos pārdomu darbos par dzejas dienu iespaidiem rakstīja, ka latgaliešu valoda, kuras dažu vārdu nozīmi viņi gan diemžēl vēl nesaprot, ir ļoti dziļa, ietilpīga un ļauj precīzi izprast domu. Zaigas Lāces dzejas valoda spēja ieinteresēt jauniešus, tāpēc viņi izteica vēlēšanos arī turpmāk tikties ar dzejniekiem, kuri raksta latgaliski, jo caur viņu dzeju var tuvāk iepazīt Latgales garu un iepazīties ar cilvēkiem, kas ar dvēseli nododas savam darbam. Daugavpils dzejniece Tatjana Ruskule raksta krievu valodā, viņa ir arī vairāku dziesmu tekstu autore. Dzejniece novēlēja jauniešiem dzīvot pilnvērtīgi, ienest savā ikdienā vairāk krāsu, atcerēties par mūžīgajām vērtībām un nebaidīties uzdrīkstēties realizēt savus sapņus, jo dzīves straujais ritējums prasa aktīvu rīcību, un tas, kas vakar bija tāla nākotne, ir jau šodiena. 

11.septembrī Raina mājā Berķenelē notika skatuves runas konkurss ,,Zelta sietiņš", kura uzstājās arī Centra vidusskolas 4.a klases skolniece Alīna Andrejeva (skolotāja Tamāra Zeiļa) un 9.b klases skolniece Anna Graudiņa (skolotāja Ināra Pakalne). Visi konkursa dalībnieki ieguva vērtīgas grāmatas par latviešu folkloru un literatūru.

12.septembrī mūsu skolas vecāko klašu skolēni devās uz Raiņa māju Berķenelē, kur notika grāmatas ,,Dzejas dienas 2014" iznākšanas pasākums. Tajā bija pulcējušies Daugavpils novada dzejnieki un skolēni, kā arī viesi no Rīgas. Pasākuma dalībniekiem tika rādīta Viļa Plūdoņa poēma ,,Eža kažociņš" mūsdienīgā interpretācijā, uzstājās arī Rīgas skolēnu deju grupa, kas dejas valodā uzbūra dažādas noskaņas – ziemas, pavasarīgu, rudenīgu, tādā veidā atklājot dzejas un dejas ritmiskumu, ritma nozīmi emocionālajā vēstījumā. Savukārt ābeļu dārzā varēja tuvāk iepazīties ar senajām latviešu rakstu zīmēm, kā Laimas zīme, Dieva zīme, Jumis, zalktis u.c.  Gleznainā apkārtne, rudenīgās nokrāsas un smaržas  saulainajai atvasaras dienai piešķīra to īpašo gaisotni, kas tik ļoti iedvesmo un dod dvēseles mieru. Ir dienas vai mirkļi, kad dzeja un dzīve ir kā viens vesels, un šīs dienas noteikti bija no tādām.

Tekstu sagatavoja Dace Aizpuriete