Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Šodien, 16.maijā, atskanēja Pēdējais zvans mūsu skolas 9. un 12. klašu skolēniem. Skolēni pateicās visam skolas kolektīvam par atbalstu un sniegtajām zināšanām. Lūk, ko par kopīgi pavadīto laiku savā skolā saka paši skolēni: ,,Mēs, 9.a klase, esam komanda, kurā ikviens ir personība. Skolā sevi esam parādījuši kā spilgtus un talantīgus jauniešus. Lai gan aiz katras uzvaras sportā, olimpiādēs, konkursos slēpās liels darbs, mēs pratām neizdzist, nezaudēt jaunības degsmi, bet vēl paspējām dejot, dziedāt, iemīlēties, uzklausīt viens otru, iesaistīties karstās diskusijās un kopā īstenot nepārspējamas idejas. Starp mums var sastapt gan fiziķus un matemātiķus, gan filozofiskus māksliniekus, kas kopā veido brīnišķīgu paleti, kurā ir visas krāsas, izņemot pelēko."

Arī 9.b klases skolēni saka ļoti atzinīgus vārdus par skolu.

Vladislavs: ,,Man ļoti patīk mana skola. Tā sniedz ļoti labas zināšanas, ir ļoti zinoši un atsaucīgi skolotāji. Šeit ir mācījusies mana māsa, tagad mācos es. Esmu ļoti apmierināts ar iegūtajām zināšanām."

Iļja: ,,Skola sniedz visas iespējas, lai iegūtu lielisku izglītību. Šeit mācās arī mans brālis. Esmu ļoti apmierināts un mīlu savu skolu!"

Diāna: ,,Ļoti mīlu savu skolu un mūsu brīnišķīgo, draudzīgo 9.b klasi un atsaucīgos skolotājus."

Aleksandrs: ,,Paldies visiem mīļajiem skolotājiem!"

9.klašu audzinātāju vārdā I.Karašova pamatskolas beidzējiem novēl: ,,Mīļie bērni! Lai turpmākajā dzīves ceļā jūs sastopat tikai gudrus un izpalīdzīgus cilvēkus, lai rodas daudz oriģinālu ideju, lai ir spēks, veselība, prieks par dzīvi un paveikto! Lai veicas eksāmenos!"

Arī 12.a un 12.b klase savā Pēdējā zvanā pateicās skolai un uzklausīja ceļavārdus no skolas direktores, klases audzinātājām un 11.a klases skolēniem, kuri bija sagatavojuši asprātīgus un radošus priekšnesumus. Uzrunā skolēniem klases audzinātāja S.Skrupska teica: ,,Esam uzdevuši daudz jautājumu un saņēmuši daudz atbilžu, bet priekšā vēl eksāmeni, kas parādīs, ko esam spējuši dot un ko pratuši saņemt."

Pēdējais zvans ir izskanējis, saņemti ziedi, apsveikumi, laba vēlējumi, bet tas ir tikai mazs atelpas un emociju mirklis pirms lieliem un nozīmīgiem dzīves notikumiem.

,,Skolas gadi ir paskrējuši kā kinolentē," savā uzrunā pamatskolas Pēdējā zvana pasākumā teica skolas direktore N.Hetmane. Lai arī dzīve nav kino, gribas novēlēt visiem mūsu izlaiduma klašu skolēniem dzīvē spoži un pārliecinoši nospēlēt to lomu, ko katrs visvairāk vēlas, piepildīt sapņus un būt laimīgiem!

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete