Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

23.maijā Daugavpils Centra vidusskolā notika Goda diena, kurā administrācija apbalvoja tos skolēnus, kuriem šajā mācību gadā bija labas un teicamas sekmes visos mācību priekšmetos, sasniegumi pilsētas, novada un valsts olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos, sporta sacensībās, konkursos un dažādās radošās aktivitātēs. Pateicības rakstus saņēma pedagogi, kuri bija ieguldījuši darbu šo skolēnu sagatavošanai olimpiādēm, konkursiem un sporta sacensībām. Arī vecāku biedrība ,,Daugavpils Centra vidusskolas talantiem” pasniedza savas balvas skolēniem un pedagogiem.

No izcilākajiem sasniegumiem šogad jāpiemin panākumi valsts mēroga olimpiādēs matemātikā (atzinība 5.b kl. skolēnam Romānam Streļčukam) , mājturībā (2.vieta 7.a kl. skolniecei Evelīnai Dudarevai, 3.vieta 10.a kl. skolniecei Jekaterinai Ksenijai Baranovskai), sportā (2.vieta volejbola turnīrā ,,Lāses kauss 2017” meiteņu komandai), konkursā ,,Fizmix eksperiments” (2.vieta reģiona finālsacensībās 9.a kl. komandai), Rīgas domes organizētajā M.Bulgakova daiļradei veltītā domrakstu konkursā (3.vieta 11.a kl. skolniecei Anastasijai Ivancovai), skatuves runas konkursā reģionā (I pakāpes diploms 11.a kl. skolniecei Anastasijai Gluhovai). Daugavpils Centra vidusskola šajā mācību gadā ieguva 2.vietu valstī makulatūras vākšanas konkursā ,,Tīrai Latvijai!”, savācot 26,7 tonnas makulatūras. Skolas pašpārvaldes pārstāvji aktīvi iesaistījās Latgales kongresa 100 gadu jubilejas pasākumos un kopā ar valsts prezidentu un Daugavpils pilsētas vadību iestādīja ozolus poļu karavīru piemiņas vietā.

Šobrīd skolā notiek projektu nedēļa, skolēni izstrādā projektus, kuru devīze ir ,,Mūsu labie darbi Latvijas simtgadi sagaidot”. Var droši apgalvot, ka daudz kas no šajā mācību gadā paveiktā ir nozīmīgs ieguldījums mūsu nākotnei un attīstībai.

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete