Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

 

 

 

Sveicam novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa laureātus:

  • J.Zlobina - 2. pakāpes diploms (darbs izvirzīts uz Rīgu)
  • J.Urujeva - 3. pakāpes diploms
  • V.Kiseļovs - 3. pakāpes diploms

Pateicība skolotājiem R.Vasiļonokai, I.Gurjanovai, J.Bendorjusai, M.Kozlovskai par atbalstu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanā.