Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

18.oktobrī Centra vidusskolā notika iepazīšanās pasākumi visām klašu grupām. 1.-4. klašu skolēni uzstājās ar dziesmām, dejām un dzejoļiem par savu klasi, kā arī noskatījās skolas dramatiskā pulciņa iestudēto izrādi ,,Pelnrušķīte". Uz pasākumu bija ieradušies arī  skolēnu vecāki un izteica atzinību par labi sagatavotajiem priekšnesumiem. 5.-6.klašu skolēni prezentēja savus talantus īpaši sagatavotos numuros, atspoguļoja savus vaļaspriekus, ierodoties uz pasākumu gan ar hokeja, gan volejbola un  sporta deju atribūtiku un tērpiem, kā arī rādīja aizraujošus ielu vingrošanas paraugdemonstrējumus un akrobātiskus trikus. Pasākumu vadīja skolas dramatiskā pulciņa dalībnieki.

Vakarā aktu zālē pulcējās 7.-12. klašu skolēni. Viņu sagatavotās prezentācijas un filmas par klases dzīvi bija asprātīgas un dinamiskas, tajās varēja vērot daudz sportisku aktivitāšu, tehniskas jaunrades un dzīvesprieka. Izlaiduma klases vēlējās uzsvērt, ka mācību gada beigās viņus sagaida eksāmeni, un apspēlēja šo faktu visai aizraujošā veidā, atklājot skatītājiem, kā viņi eksperimentē dabaszinību kabinetā un mācās dažādu priekšmetu stundās. Starp prezentācijām notika arī atraktīvas intervijas un konkursi, kurus vadīja 11. klases skolēni.

Vakara nobeigumā klātesošos skolasbiedrus uzrunāja skolēnu pašpārvaldes prezidents Pāvels Orlovs un novēlēja katram labi justies savā klasē un skolā.

Informāciju sagatavoja Dace Aizpuriete