Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg

Pamatojoties uz 2023. gada 16. novembra  Daugavpils pilsētas  domes saistošiem noteikumiem Nr. 22 „Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē”,  no  01.02.2024. līdz 29.02.2024.  (no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00) vecāki (aizbildņi) varēs  iesniegt iesniegumus par izglītojamo reģistrēšanu un uzņemšanu Daugavpils Centra vidusskolā 1. klasē 2024./2025. mācību gadā.

Skola realizē pamatizglītības programmu Nr.21011111.

Tiek piedāvāti 2 programmas variānti:

 • 1. variants (STEM joma)
 • 2. variants (valodu joma).

 

Lai reģistrētu bērnu izglītības iestādē, vecāki (aizbildņi) var izvēlēties sev ērtāko veidu:

Iesniegumu var iesniegt klātienē:

  • Ierodoties izglītības iestādē klātienē, jāiesniedz iesniegums (veidlapa iesniegumam ierodoties klātienē) un jāuzrāda vecāka (aizbildņa) personību apliecinošs dokuments, aizbildnim arī bāriņtiesas lēmums par aizbildniecības faktu.
  • Izglītības iestāde vecākam (aizbildnim) uzreiz izsniegs rakstisku apliecinājumu par reģistrācijas veikšanu.

Iesniegumu var iesniegt attālināti, parakstot to ar drošu e-parakstu un iesūtot uz skolas oficiālo e-pastu (veidlapa iesniegumam ar elektronisko parakstu):

  • Iesniedzot iesniegumu elektroniski, vecākiem jāņem vērā, ka reģistrēti tiks tikai tie iesniegumi, kas būs saņemti ne agrāk kā 2024. gada 1. februāra plkst. 8.00.
  • Lai saņemtu rakstisku apliecinājumu par bērna reģistrēšanu, vecākam (aizbildnim) vienas nedēļas laikā jāierodas izglītības iestādē.

Ja vienlaikus tiek iesniegti vairāki iesniegumi par vienas ģimenes bērniem, (dvīņi, trīņi, u.c.), izglītības iestāde tos reģistrē ar pirmā iesnieguma saņemšanas laiku.

Vecāki (aizbildņi) reģistrē izglītojamo tikai vienā izglītības iestādē.

Izglītojamo papildu reģistrācija kārtējam mācību gadam pēc  noteiktā termiņa (01.02.2024.- 29.02.2024.)  notiek ne vēlāk kā līdz attiecīgā kalendārā gada augusta pēdējai darba dienai vai visa mācību gada garumā, ja objektīvu iemeslu dēļ reģistrācija nav bijusi iespējama līdz minētajam termiņam.

Ja vecāks (aizbildnis) vēlas reģistrēt izglītojamo citā izglītības iestādē, tam vispirms ir jāanulē iepriekšējā izglītības iestādē iesniegtais iesniegums.

 Vēršam vecāku uzmanību uz to, ka priekšrocības izglītojamo uzņemšanai var izmantot šādā prioritārā secībā:

 1. izglītojamajiem izglītības iestādē, kurā tie apguvuši pirmsskolas izglītības programmu, ņemot vērā maksimālo izglītības iestādē uzņemamo izglītojamo skaitu;
 2. izglītojamajiem, kuriem izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas (vispārējās pamatizglītības iestādē 1.-8. klasē, vispārējās vidējās izglītības iestādē 1.-11. klasē);
 3. izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērniem.

Izglītības iestāde līdz 2024. gada 15. martam rakstiski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi vai, ja tāda nav norādīta, – uz iesniegumā norādīto vecāka (aizbildņa) deklarēto dzīvesvietas adresi, nosūta paziņojumu par bērna iekļaušanu 1. klases pretendentu sarakstā vai atteikumu.

Pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par bērna iekļaušanu 1. klases pretendentu sarakstā:

 • vecāki līdz 2024. gada 28. jūnijam izglītības iestādē iesniedz bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);
 • lēmumu par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādē pieņem izglītības iestādes direktors līdz 2024. gada 20. augustam.

Jāpiesakās zvanot pa tālruni 654-29872 vai 26011776 no 01.02.2024. plkst. 07.40, pārējās dienās no plkst. 08.00

Kontaktinformācija, kas nepieciešama nākamo pirmklasnieku reģistrācijai:

Nosaukums

Adrese

Direktora vārds, uzvārds

Tālruņi

E-pasts

Mājaslapa

Daugavpils Centra vidusskola

Kandavas iela 17

Jurijs Visockis

65429872, 26011776

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

www.dcv.lv

 

 

 pirmkl16