Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Daugavpils Centra vidusskolā mācību gadu noslēdza projektu nedēļa, kurā skolēni darbojās projektos ar vienu moto – ,,Mūsu labie darbi Latvijas simtgadi sagaidot”. Projekta gaitā skolēni uz vairākām A3 formāta lapām apkopoja savu pozitīvo pieredzi pēdējā mācību gada laikā, lai no šīm lapām veidotu dienasgrāmatu. Projektu aizstāvēšanā vairākas klases bija sagatavojušas arī citus uzskates materiālus un prezentācijas.

Kopumā var teikt, ka Centra vidusskolas skolēni ir darījuši daudz labu un sabiedrībai vajadzīgu darbu, kā nozīmīgākos minot dalību Lielajā talkā, dažādās labdarības akcijās dzīvnieku patversmē, bērnu namos, brīvprātīgo darbu pilsētas pasākumos. Nozīmīgu vietu labo darbu sarakstā ieņēma ekskursijas uz dažādām Latvijas vietām un pārgājieni, kuros galvenais mērķis bija iepazīt Latvijas dabu, dažādas Latvijas pilsētas, kaimiņvalstis, kultūras un mākslas objektus, tehnoloģijas. Skolēni ir bijuši arī daudzos Daugavpils kultūras, izglītības, sporta iestādēs, rūpniecības uzņēmumos un tikušies ar interesantiem cilvēkiem, sava aroda meistariem: keramiķiem, zinātniekiem, uzņēmējiem un sportistiem.

Skolas administrācijas vārdā direktora vietniece izglītības jomā Olita Rabčevska pateicās visiem projekta dalībniekiem un pedagogiem par labajiem darbiem Latvijai un novēlēja katrai klasei vēl vairāk iepazīt savu dzimto zemi un apceļot kādu posmu no 1836 km garās Latvijas robežas, lai mēs varētu aptvert savu dzimteni un sasildīt to ar labiem darbiem un domām.

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete