Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

2014.gada 14.novembrī Latgales novada skolu 10.-12. klašu skolēni pulcējās Latgales vēstniecībā GORS Rēzeknē, kur notika Kultūras kanona konkursa 2014-2015 pirmā kārta. Šī gada kultūras kanona konkursa ietvaros skolēnu uzdevums bija identificēt konkrētu ģimeni savā novadā, kura kopj kultūras tradīciju. Tika vākti materiāli par izvēlēto ģimeni, izzinot arī konkrēto tradīciju.

Konkursu organizēja Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Valsts izglītības satura centru. Pasākuma galvenais mērķis bija veicināt skolēnu interesi par Latvijas kultūras vērtībām un tradīcijām, kas tiek koptas un uzturētas ģimenēs, dažādos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados, kā arī rosināt interesi par kultūras kanona tradīcijām.

Kultūras kanona konkursā piedalījās vairākas Latgales skolas, kā arī Daugavpils Centra vidusskola, kuras audzēkņi pētīja kora tradīcijas nozīmi Latvijā. Šī tradīcija rūpīgi tiek saglabāta un kopta mūsu novadnieces Terēzes Brokas ģimenē. Dziedāšana korī latviešiem kļuva par ceļu, kā apliecināt savu nacionālo piederību un kopīgi paust nākotnes ideālus.

Daugavpils Centra vidusskolas skolēni pateicas Terēzei Brokai par sadarbību un neaizmirstamo stāstu.

Materiālu sagatavoja skolotāja J. Bendorjusa.