Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Šī gada 31.janvārī Daugavpils Centa vidusskolā notika 12.klašu skolēnu tikšanās ar VPIP Profesionālās, interešu un pieaugušo nodaļas pedagoģi- karjeras konsultanti Santu Čeirāni un Nacionālā Europass centra Latvijas projekta vadītāja asistenti Elīnu Ķempeli. Šī pasākuma mērķis bija radīt skolēnos izpratni par Eiropas dokumentiem izglītības un darba tirgū. Vispirms tika noskaidrots, kas ir Europass (Europass CV, Valodu pase, Mobilitātes apliecinājums u.c.) un kāds ir šo dokumentu galvenais mērķis un funkcija. Vidusskolēni tika iepazīstināti ar visu Europass dokumentu paraugiem un galvenajiem to sastādīšanas aspektiem. Visi klātesošie saņēma arī bukletus, kuros detalizēti un plaši atspoguļota informācija par būtiskākajiem Eiropas jaunatnes informācijas tīkliem, e-adresēm un Europass dokumentu sastādīšanas noteikumiem. Pats būtiskākais šajos dokumentos – iespējami maksimāli pilnīgi un efektīvi atspoguļot savu pieredzi un prasmes atbilstoši modernā darba tirgus prasībām, lai vecinātu konkurētspēju un paplašinātu savas izglītības un darba iespējas.

Pēc tikšanās ar pedagoģi-karjeras konsultanti un Europass centra pārstāvi 12.klašu skolēni atzina, ka ir izpratuši Eurropass dokumentu būtību un vajadzības gadījumā viņiem būs jau zināma pieredze, ko ņemt vērā, lai saprotamāk un objektīvāk atspoguļotu savas prasmes un  iemaņas.

Dace Aizpuriete