Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Kad pirmā zāle dīgst,

tad zeme lūgšanu skaita,

un zvaigznes debesīs

apstājas savā gaitā.

Aiz zvaigžņu dūmakām

debesis veras vaļā,

un Dievs pats pa zemi iet

pastalām zaļām.    

(Fricis Bārda)

Lai padarītu krāsaināku un siltāku šo pavasari un ar prieku sirdī sagaidītu Lieldienas, Daugavpils Centra vidusskolas skolēni kopā ar vecākiem piedalījās Lieldienu floristikas konkursā un izveidoja košas un dzīvespriecīgas Lieldienu kompozīcijas, kuras novietoja savos kabinetos vai skolas gaiteņos. Savukārt starpbrīžos visi varēja piedalīties Lieldienu radošajās darbnīcās un ar savām mīļākajām krāsām uzzīmēt pavasara ziedus, Lieldienu olas, pūpolus, zaķus un citus šiem svētkiem raksturīgus tēlus. Liels paldies klašu audzinātājiem, vizuālās mākslas un darbmācības skolotājiem par gaišo un dzīvespriecīgo noskaņu!

Saulainas, svētīgas, dvēseliski siltas un priecīgas Lieldienas!