Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Atbildība, centība, drosme, tolerance, godīgums, taisnīgums, gudrība, laipnība, savaldība, mērenība, solidaritāte, līdzcietība. Vai šo tikumību var iemācīties grāmatās, nodarbībās, pēc kurām, izejot pa durvīm, var teikt - es esmu tikumīgs? Nē, šo visu mēs mācāmies visu mūžu – no situācijām, no cilvēkiem, no vides, kur mēs esam.

Prieks, ka skolā tikumības jēdziens nostiprinās mūsu bērnu apziņā, liek padomāt par to, kā izturamies viens pret otru, cik pacietīgi esam, cik neatlaidīgi, spītīgi vai vienkārši slinki.  

Aizvadītajā nedēļā DCV notika klases stundu cikls «12 tikumi- 12 dzīves likumi».

2018.g. 11. janvārī skolotāja Inna Lobanova vadīja mērenības tikumam veltītu stundu 8.b klasē. Mērenība - rīcības un uzskatu līdzsvarotība, spēja nošķirt saprātīgas vēlmes no nesaprātīgām un atteikties no nevajadzīgā, atturēšanās no tā, kas traucē personas attīstību. Soli pa solim audzēkņi atklāja sev mērenības noslēpumus un attiecināja gūtās zināšanas uz savu dzīvi .  

2018. g.17. janvārī solidaritātes tikumam veltīta audzināšanas stunda notika 9.b klasē. Stundu vadīja skolotāja Valentīna Harjkova. Solidaritāte- savstarpēja atbalsta un rīcības saskaņotība, rūpes par savu, citu un kopīgu labumu, demokrātisku dialogu ar citiem. Stunda bija aizkustinoši emocionāla. Ar saviļņojumu skolēni skatījās hronikas kadrus par 1991.gada barikāžu cīņām. Augstākais mūsu valsts iedzīvotāju solidaritātes piemērs bija stiprākais audzināšanas stundas mirklis. Sagaidot Latvijas simtgadi, vēl un vēl gribētos atcerēties mūsu tautas varonīgās vēstures lapaspuses, atcerēties brīvības aizstāvju vārdus, apzināties tautas solidaritātes spēku un cēlumu.

2018. gada 18.janvārī tikumiskās audzināšanas stunda notika arī 6.b klasē. Skolotāja Tatjana Baranovska izvēlējās vadīt stundu par gudrības tikumu. Gudrība - māka izmantot zināšanas, lai veicinātu labklājību savā un sabiedrības dzīvē. Skolēni meklēja gudrības atslēgvārdus. Viņi pārliecinājās, ka gudrs cilvēks ir cēlsirdīgs, laipns, izpalīdzīgs un labsirdīgs. Gudrs cilvēks nebaidās no neveiksmēm, viņš prot tās pārvarēt un virzīties tālāk. Gudrs cilvēks visu mūžu mācās, pilnveido sevi , ciena un atbalsta citus. Skolotāja Tatjana rosināja audzēkņus patstāvīgi domāt, sadarboties ar klasesbiedriem, mudināja meklēt un nebaidīties uzdot jautājumus. Skolēnus iedvesmoja stāsti par izciliem, gudriem mūsu valsts un pasaules cilvēkiem.

Stundas beigās skolēni pagriezās viens pret otru un izteica saviem klasesbiedriem komplimentus, jo gudrs cilvēks ir ne tikai pārliecināts par savām zināšanām , bet arī uzmanīgs un laipns pret līdzcilvēkiem.

Latviešu dzīvesziņā tikums ir likums. Nerakstīts, bet godā turams morāles kodekss. “Tikumus godā, lai tauta izdzīvotu, lai tauta dzīvotu, lai tauta uzplauktu un mirdzētu.”

Paldies klases audzinātājām Innai Lobanovai, Valentīnai Harjkovai un Tatjanai Baranovskai un viņu audzēkņiem par neaizmirstamām stundām.

Informāciju sagatavoja J. Bendorjusa