Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

DCV pedagogu pēctecības seminārs

Šī gada 25. oktobrī Daugavpils Centra vidusskolā notika jau 4. kārtējais pēctecības seminārs sākumskolas un pirmsskolas pedagogiem. Šoreiz semināra tēma  bija «Lasītprasmes apguve un lasītprasmes veicināšana sākumskolas 1. klasē ceļā uz Vienotu skolu». Semināra mērķis – kopīgi diskutēt  un dalīties  pozitīvajā  pieredzē par  lasītprasmes  attīstīšanu  un daudzveidīgajām  pieejām  tās  pilnveidē, gatavojot skolēnus pārējai no pirmsskolas posma uz sākumskolu. Sākumskolas skolotājas pievērsa uzmanību tam, ka lasītprasme nav tikai spēja izlasīt vārdus pareizā secībā, bet arī runāt par izlasīto tekstu, apkopot informāciju,  veikt secinājumus. Lasīšanas process  veicina arī uzmanības koncentrēšanu, domas, iztēles aktivizēšanu, kas nozīmē personības attīstību kopumā. Lasītprasme ir viens no skolēnu izglītošanas un attīstīšanas svarīgākajiem priekšnoteikumiem, kas pamatā attīstās līdz 4. klasei. Skolā ir  jālasa daudz un jau uzreiz, sākot ar pirmo klasei. Tāda ābeces apgūšanas perioda, kāds agrāk bija skolā, vairs nav. Pedagogi stāstīja par tām metodēm un paņēmieniem, kuri palīdz skolēniem no neviendabīgas lingvistiskās vides apgūt mācību materiālu latviešu valodā gan valodas stundās, gan citos mācību priekšmetos. Iespēja praktiskā ceļā iepazīties ar kolēģu lasītprasmju veicināšanas paņēmieniem DCV skolotājiem būs, savstarpēji apmeklējot un vērojot mācību stundas visa mācību gada laikā.  Semināra gaitā tika atzīmēts, ka lasītprasmes apguve sākas mājās, ģimenē, tādēļ jāsniedz konsultācijas un apmācība vecākiem, jāuzsver, cik svarīgi ir lasīt bērniem priekšā. Īpaša uzmanība tika pievērsta mūsdienu bērnu logopēdiskajām problēmām, kuru risinājums cieši saistīts ar mācību materiāla apguves kvalitāti un prasa aktīvu vecāku līdzdalību. Lasīšana – veiksmīgākais risinājums runas attīstīšanas jautājumos. Pats galvenais ir skolēnos modināt interesi un aizrautību, tad sekos arī sasniegumi. Notikušais pēctecības seminārs ļāva pedagogiem labāk iepazīties ar kolēģu darba pieredzi un rīkoties saskaņoti, ievērojot pēctecības principu ceļā uz Vienotu skolu.

Materiālu sagatavoja J.Bendorjusa

View the embedded image gallery online at:
https://dcv.lv/pecteciba?start=10#sigProIdc0967543b9

#BEACTIVEDAY

Hei! Hei! Hei! Vai tu zini, ka rīta rosme ir ļoti veselīga un palīdz uzmundrināties visai garajai darba dienai?  #BEACTIVEDAY ir Eiropas mēroga kampaņa, kas katru gadu norisinās vairākās valstīs. Tā ir kampaņa, kas izceļ fitnesa un fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienā, organizējot aktīva dzīvesveida pasākumus, kas norisinās sporta un fitnesa klubos, sporta organizācijās, fitnesa studijās, parkos, pilsētu pasākumos, ielās, mācību iestādēs, un kur cilvēki tiek mudināti pievērsties aktīvākam dzīvesveidam.

Mūsu Daugavpils Centra vidusskolas bērni, sākot no pašiem mazākajiem un līdz pat pašiem lielākajiem, zina, ka rīta rosme -  tas ir forši. Šodien 28.09.2023. plkst. 10.00 visās DCV pirmsskolas programmas īstenošanas vietās un arī skolā BeActiv nedēļas ietvaros  norisinājās rīta rosme iestādes pagalmos. 12., 11., 9., 6.klašu skolēnu komanda devās uz  pirmsskolas iestādēm ,lai  skaistas mūzikas pavadījumā svaigā gaisā  vingrotu kopā ar mazajiem pirmsskolas audzēkņiem.    Kā mums ir veicies, to spriediet paši!

View the embedded image gallery online at:
https://dcv.lv/pecteciba?start=10#sigProId7912083967

!

First day of school 2