Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

19.decembrī vecāku dienas ietvaros Daugavpils Centra vidusskolā notika pirmā «Vecāku klubiņa» nodarbība. Sākumskolas audzēkņu vecākiem bija iespēja tikties ar VPIP un Iekļaujošās izglītības atbalsta centra psiholoģi Lindu Vingri. Nodarbības tēma- «Hiperaktīvie bērni skolā un mājās». Tikšanās noritēja sirsnīgā savstarpējas uzticēšanās gaisotnē. Psiholoģe atbildēja uz vairākiem vecāku jautājumiem, pastāstīja par hiperaktīvo bērnu uzvedību, domāšanas veidu, viņas padomi bija aktuāli un nozīmīgi.
Sadarbība ar vecākiem ir nozīmīga skolas darba prioritāte. Gūt panākumus bērna audzināšanas procesā var tikai ciešā sadarbībā starp vecākiem, skolu, atbalsta personālu. «Vecāku klubiņa» nodarbības turpināsies, par tām regulāri tiks sniegta informācija .

Informāciju sagatavoja DCV skolotāja J.Bendorjusa.