Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

2024. gada 5. februārī DCV pirmsskolas audzēkņi (17.pii) piedalījās  interaktīvajā darbnīcā, kurā iepazinās  ar dažādām pētījuma metodēm, lai mācītos, domātu, analizētu un rīkotos. Pasākums notiek jau otro gadu un tajā tiek iesaistīti pirmsskolas 6-7 gadus veci izglītojamie. Katrā darbnīcas stacijā (1. stacija- Modelēšana; 2. stacija- Mikroskopēšana; 3. stacija- Spēle) audzēkņi apguva zinātniskās metodes, plānoja  un domāja veidus, kā situāciju risināt, izvēlējās piemērotāko risinājumu, izvērtējot iedomātos risinājuma variantus. Skolas un pirmsskolas koppasākumi ir labākais veids, kā sagatavot skolēnus pārejai uz skolas posmu, padziļināt zināšanas, prasmes un nodrošināt veiksmīgu pēctecību.