Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Kad mazā sirsniņa lūdz…

Tik burvīgā smaidā ir ietinies rīts.

Viss krāsains un spožs mazās actiņās mirdz.

Māmiņas pieskāriens saudzīgs un mīļš,

Šajā pasaulē nācis mazs cilvēciņš.

(Normunds Zušs)

Advente jeb advents ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Četras svētdienas pirms Ziemassvētkiem tiek dēvētas par Adventes svētdienām. Šogad pirmā Adventes svētdiena tiek atzīmēta 3. decembrī, kas kristīgajā pasaulē iezīmē Ziemassvētku gaidīšanas sākuma dienu. Adventes laika viens no galvenajiem simboliem ir vainags jeb aplis, kas apzīmē mūžības ritējumu un vienotību. To tradicionāli veido no mūžzaļiem priežu vai egļu zariem, kas simbolizē cerību un mūžīgo dzīvību. Četrām svecēm Adventes vainagā ir sastopama šāda nozīme: pirmā tiek saukta par pravieša sveci (cerība, kas ir Kristus), otrā ir Betlēmes svece (aicinājums uz Pestīšanu), trešā – ganiņu svece (prieks) un ceturtā – eņģeļu svece (mīlestība).

Arī Daugavpils Centra vidusskolas audzēkņi – lielie un mazie, vidusskolēni un pirmsskolas audzēkņi – bija vienoti Ziemassvētku gaidīšanas laikā un 4. decembra baltajā  rītā iededzināja Adventes vainaga pirmo svecīti. Ar Adventes tradīcijām mazajiem audzēkņiem palīdzēja iepazīties svētku rūķītis, kurš  arī gribēja uzzināt, ko nozīmē Adventes laiks, kas ir Adventes vainags, kāpēc tajā ir 4 svecītes un ko simbolizē katra svece.

Pirms pasākuma bērniem tika stāstīts par Adventes vainaga rotāšanu. Pirmsskolas audzēkņi paši gatavoja rotājumus  un pasākuma laikā ar tiem izrotāja Adventes vainagu. Normunda Zuša muzikālā kompozīcijā  ,,Kad mazā sirsniņa lūdz” agrajā skolas rītā skanēja 11. klašu skolēnu ansambļa izpildījumā. Pirmsskolas audzēkņi svētku tērpā sagaidīja vidusskolēnus, lai kopā ar viņiem iesaistītos sarunā par Adventes īpašo laiku, nozīmi  un vērtību.   Dzīvā mūzika ģitāras pavadījumā nesa cerību uz mieru, laimi un ticību Ziemassvētku brīnumiem.  

Ir ierasts Adventes laiku uztvert kā gaišu domu, labu noskaņu pilnu. Mēs kļūstam mīļāki, sirsnīgāki, laipnāki.

 Daugavpils Centra vidusskola novel visiem saviem audzēkņiem un viņu ģimenēm skaistu  un gaišu Ziemassvētku gaidīšanas laiku, mīlestību, veselību, gaišas domas  un prieku!  

Lai visi sapņi piepildās!