Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Sadarbības seminārs pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem

Š.g. 29.aprīlī  skolas galvenajā ēkā  Kandavas ielā 17 notika 3. sadarbības seminārs pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem «Vēroto mācību stundu, nodarbību analīze un pirmsskolas un sākumskolas pēctecības nodrošināšanas darba plāna izvērtējums. Turpmāko vajadzību noteikšana».  

Gatavojot bērnus skolai, ir ļoti svarīgi nodrošināt dialogu starp pirmsskolu un sākumskolu, lai veicinātu efektīvāku sadarbību pēctecības nodrošināšanā un pakāpenisku un vieglāku pārejas posmu bērniem no viena izglītības līmeņa nākamajā. Aizvadītais mācību gads prasīja daudz spēka, un visiem kopā mums nācās apgūt jaunas prasmes, iesaistīties vairākās aktivitātēs, sadarboties semināros, vērot un kopā apspriest  mācību stundas un nodarbības, sekot audzēkņu izaugsmes dinamikai, kopā ar audzēkņiem pētīt, radīt, iestudēt, darboties STEM laboratorijās. Mācību gads bija pasākumiem bagāts un daudzveidīgs. Darbs pedagogiem prasīja daudz enerģijas, spēka un izturības.  Paldies par katra  pedagoga, metodiķa darbu un ieguldījumu. Seminārā pulcējās  pirmsskolas un sākumskolas metodiķi, pedagogi, lai izvērtētu aizvadītā mācību gada rezultātus, analizētu paveikto darbu, atzīmētu pozitīvās prakses piemērus, kritiski pārskatītu paveikto un noteiktu turpmākās vajadzības. 

Semināra laikā  tika atzīmēta īpaša kopības sajūta pedagogu vidū, ieinteresētība par pēctecības jautājumiem un vēlme meklēt jaunus risinājumus darbā ar skolēniem, vecākiem un pedagogiem. Šāda savstarpēja pedagogu profesionālā diskusija ir svarīga, lai sekmētu sadarbību visos izglītības procesa posmos. Lai izdodas šajā un turpmākajos gados veidot pieejamu, iekļaujošu, radošu un attīstošu izglītības procesu un vidi!

Olimpiskā diena 2024

Š.g. 26. aprīlī tradicionāli Daugavpils Centra vidusskolas audzēkņi iesaistījās Olimpiskās dienas 2024 aktivitātēs. Kopā vingroja visi DCV audzēkņi: gan mazie, gan lielie. Vingrojumu kompleksu pirmsskolas audzēkņiem demonstrēja pamatskolas un vidusskolas audzēkņi. Aktivitātes notika svaigā gaisā, vienojot visus priekā nodarboties ar sportu. Vislatvijas vingrojumu komplekss bērnudārza vecuma bērniem tika izveidots kopā ar Tutas lietu varoņiem Lapsiņu un Feneku, šim vingrojumam komponists Rūdolfs Macats sarakstīja dziesmu Bronza, Sudrabs, Zelts. Centra vidusskolas izglītojamajiem tā bija iespēja sanākt kopā un veselīgi pavadīt laiku, mīlēt un cienīt sportu. Sports – burvīga iespēja gūt pozitīvas emocijas, enerģiju, spēku un veselību. Kopā sportojot, radās fantastiska piederības sajūta savai valstij, savai skolai, saviem draugiem.

Olimpiskā diena ir vispasaules pasākums, kas tiek organizēts par godu Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanas gadadienai. Latvijā Olimpiskā diena tiek svinēta piektdien, kas ir tuvāk 23.aprīlim - Latvijas Olimpiskās komitejas dibināšanas gadadienai.

View the embedded image gallery online at:
https://dcv.lv/pecteciba#sigProIde4500fefde

Teātra dienas Daugavpils Centra vidusskolā: izrāde prātam un dvēselei

Š.g 27. martā DCV audzēkņi Vienības ielā 36 A  svinēja teātra svētkus – notika iestudējuma «12 mēneši» pirmizrāde. Sagatavošanās grupas skolēni aicināja 1. c klases skolēnus ciemos uz teātra svētkiem. Sākumā mūs uzrunāja divi jaunie aktieri – māsa un brālis. Viņi lasīja pasaku: «Vienam tēvam bija 12 dēli. Katrs dēls bija dažādāks. Trim tēva dēliem patika sniegs un aukstums. Sešiem tēva dēliem patika visi zaļie toņi – no gaiši zaļa līdz tumši zaļam. Bet vēl pārējiem trim tēva dēliem zaļa krāsa šķita garlaicīga, viņiem labāk patika dzeltena un sarkana.» Skatītāji klausījās pasaku un saprata, ka tā ir mīkla un viņiem izrādes beigās vajadzēs nosaukt tēvu un dēlus. Kas tie ir? Par ko vēsta pasaka? 

Mūs gaidīja tikšanās ar 12 mēnešiem. Putni kopā ar Pavasari dziedāja un dejoja pavasarīgas melodijas. Viņus nomainīja Vasara ar skaistajām Puķēm. Tad kļuva vēsāk un iestājās Rudens, parādījās Sēnes. Noslēgumā uz skatuves saimniekoja  Ziema, viņa  atveda Sniegavīru un Sniegpārsliņas. Katram gadalaikam bija savs stāsts, savas melodijas, savi ritmi un skaņas. Katra gadalaika varoņi stāstīja par sevi: par kalendāra mēnešiem, par laika apstākļiem, par izmaiņām, kuras notiek dabā un cilvēku dzīvē. Dīvainā kārtā teātra skatuve pārvērtās par dabaszinātņu laboratoriju un iepazīstināja mazos skatītājus ar gadalaikiem. Vispārsteidzošākais bija tas, ka mazie aktieri ne tikai labi runā un izpilda savas lomas , bet  ir muzikāli apdāvināti bērni. Viņi prot spēlēt dažādus mūzikas instrumentus (kociņi, marakasi, zvaniņi, zvārguļi, metalafoni, trīsstūri, kastaņetes). Vesels orķestris. Visiem aktieriem bija skaisti, grezni kostīmi. Skatītāji to atzinīgi novērtēja.  

 28. martā DCV citas sagatavošanās grupas audzēkņi Vienības iela 36 A sniedza 1.b klasei jaunu iestudējumu «Vinnijs Pūks un viņa draugi».  Staigājot pa brīnumu mežu, Vinnijs Pūks satika bēdīgo Ēzelīti un uzzināja, ka viņam ir dzimšanas diena. Vinnijs Pūks kopā ar Pūcīti un Sivēntiņu nolēma  apsveikt   Ēzelīti. Izrādes veidošanā mazie audzēkņi iesaistījās ļoti aktīvi: veidoja afišas, ieejas biļetes, iestudēja  pasaku jaunā interpretācijā, zīmēja  dekorācijas. Izrādē darbojās Teicējs, Bitītes, Puķītes, Koki, Pūce, Strauts, Ēzelītis, Sivēntiņš un pats Vinnijs Pūks. Mūzika palīdzēja izteikt emocijas, domas un radīt pasakas atmosfēru.  Neparastie režijas risinājumi piesaistīja īpašu uzmanību: gaiši zils audums pēkšņi pārvērtās par strautiņu, koki sarunājās ar cilvēkiem, bet bitītes jokoja un negribēja Vinnijam Pūkam parādīt ceļu līdz medum. Tautasdziesmas, mūsdienu ritmi – viss savijās kopā vienā priekšnesumā. Pēc izrādes, kā tas notiek īstajos teātros, aktieri saņēma ziedus – saulainas narcises.

Pirmklasnieki, kas vēroja teātra izrādi, arī iesaistījās izrādes procesā, atkārtoja burvīgas skaņas un ar aplausiem sagaidīja katru jauno cēlienu.

Liels paldies audzēkņiem, pedagogiem un vecākiem par skaisti pavadīto Teātra dienu, par spilgtām emocijām un svētku sajūtu.

Teātra dienas Daugavpils Centra vidusskolā: klasika jaunā interpretācijā

Š.g 26. martā DCV  Malu ielā 7 mūzikas zālē notika  2 teatrālas izrādes-– tautas pasaka «Kukulītis» un  pasaka «Trīs sivēntiņi un vilks, kurš baidījās no bučām». Galvenajās lomās bija pirmsskolas audzēkņi, bet skatītāju krēslos sēdēja 1. d klases skolēni.  Kā jebkurā lielajā teātrī, arī mūsu skolas teātris sākas ar ģērbtuvi. Biļešu kasē pirmklasnieki iegādājās 2 biļetes par simbolisku maksu – šokolādes konfekti –  un ieņēma vietas skatītāju zālē atbilstoši biļetē norādītajai rindai un sēdvietai. Kā īstajā teātrī, mazos skatītājus iepazīstināja ar  uzvedības noteikumiem izrādes laikā. Iestājās klusums – un izrāde sākās. Zālē ienāca aktieri. Tie bija krāsainos kostīmos un  maskās, kājās – neparasti paštaisīti  apavi. Lēnām kustoties   un pārsteidzot visus ar savu burvīgo izskatu, aktieri ieņēma vietas  krēsliņos. Mazie aktieri spīdoši atcerējās savas lomas, runāja emocionāli, izteiksmīgi, dziedāja un dejoja no visas sirds.  

Izrāžu afiša solīja tikšanos ar visiem  labi pazīstamām pasakām – «Kukulītis», «Trīs sivēntiņi». Bet skatītājus gaidīja pārsteigums. Vecās pasakas skanēja jaunā interpretācijā: sižets negaidīti attīstījās savādāk, darbībā iesaistījās jauni dalībnieki, kuru agrāk pasakā nebija, aktieri  sniedza skatītājiem dzīves padomus un pasargāja no kļūdām. Un pavisam negaidīti mazo aktieru  izpildījumā varēja sadzirdēt dziesmu latgaļu valodā.  Modernas melodijas, aizraujoši ritmi iedvesa vecajās pasakās jaunu dzīvi.  Izrādes sanāca ļoti jautras, muzikālas un mūsdienīgas. Pār visu valdīja humors, gaiša sajūta, ka labais ir stiprāks par ļauno un viss būs ļoti labi.

Pēc 1. izrādes skatītājus gaidīja starpbrīdis. Kamēr skatuvi, kā tas notiek īstajos teātros, gatavoja jaunajai izrādei, skatītājus iesaistīja jautrā aktivitātē . Pirmklasnieki  izkustināja kājas, rokas, muguru un prātu, bet pa to laiku zālē ienāca otras izrādes aktieri. Skatītājus  pārsteidza burvīgas dekorācijas, kostīmi  un iespēja pašiem iesaistīties izrādē – kopā ar aktieriem dejot un dziedāt.  Bērnu teātris seko mūsdienu teatrālajām tendencēm, kad tiek nojaukta  robeža starp skatītāju un aktieri,  kad teātris saplūst ar dzīvi.

Ar pilnu atbildību var pateikt, ka teātra diena bija izdevusies. Liels paldies audzēkņiem par viņu  aktieru talantu, paldies skolotājiem par scenāriju un inovatīvo muzikālo risinājumu, paldies vecākiem par atbalstu un kostīmiem, paldies pirmklasniekiem par pateicīgiem aplausiem.  

Mīlēsim teātri! Tas mūs vieno un bagātina.

Sadarbības seminārs “Latviešu valodas mācīšana, izmantojot daudzveidīgas metodes”.

Pirmsskolas vecumposms ir ļoti svarīgs ne tikai bērna fiziskajā, emocionālajā un sociālajā, bet arī viņa valodas un runas attīstībā. Šajā vecumā ir raksturīga simbolu izmantošana, tai skaitā arī vārdu kā simbolu apguve. Vārds bērnam kļūst par nosauktās lietas simbolu. Valodas apguve ir konstruktīvs, pašregulējošs, individualizēts, mērķtiecīgs un sociāls process, tāpēc ir vairāki svarīgi nosacījumi, kas ņemami vērā, lai šis process agrīnā vecumā notiktu ne tikai jēgpilni, bet arī bērnam piemērotā vidē. Ikviena bērna valodas un runas attīstību pirmsskolā veicina dažādas metodes, metodiskie paņēmieni, kā arī savstarpējās attiecības starp bērniem, starp bērniem un pieaugušajiem, kā arī valodu un runu rosinoša vide un atbalsts īstajā vietā un īstajā laikā. Tieši tāpēc 27.03.2024.Daugavpils Centra vidusskolas, Malu iela 7 pirmsskolas programmas īstenošanas vietā, norisinājās kārtējais pirmsskolas  izglītības pedagogu un sākumskolas skolotāju sadarbības seminārs “Latviešu valodas mācīšana, izmantojot daudzveidīgas metodes”. Semināra laikā skolotājas  dalījās un pārņēma viena otras pieredzi un daudzveidīgās metodes, kā mācīt un veicināt bērniem latviešu valodas apguvi. Pirmsskolas kolēģi prezentēja divu gadu laikā izstrādātos uzskates materiālus runājošās vides pilnveidei, kā arī apkopotos skaitāmpantus un pirkstiņspēles vieglajā valodā, kas tika piemeklēti balstoties uz iestādes tematisko plānojumu un bērnu vecumposmu. Paldies visiem pedagogiem par ieguldīto darbu ceļā uz Vienotu skolu!

View the embedded image gallery online at:
https://dcv.lv/pecteciba#sigProIdb9410dfdbd

Teātra dienas Daugavpils Centra vidusskolā

Starptautisko teātra dienu cilvēki visā pasaulē  ik gadu atzīmē martā. Arī šogad teātra dienu ,kā ik gadu, Daugavpils Centra vidusskola  sagaida ar vairākām teatrālām izrādēm. Par labu tradīciju ir kļuvis  pēctecības programmas ietvaros aicināt sākumskolas audzēkņus uz  pirmsskolas iestādēm, kur paši mazākie skolēni   no sagatavošanas grupas sniedz savu teatrālo izrādi skatītājiem.

Š.g 19. martā DCV Stadiona ielā 6 notika  ļoti radošs pēctecības pasākums pirmsskolas un sākumskolas audzēkņiem. Sagatavošanas grupas bērni sagatavoja 1. a klases skolēniem dāvanu- muzikāli teatrālo izrādi «Svētku pīrāgs».  Izrādei gatavojās visi: pirmsskolas audzēkņi iepazinās ar pasakas varoņiem, radoši attēloja tos savos zīmējumos, kopā ar vecākiem gatavoja kostīmus, veidoja  izrādes afišu un ieejas biļetes.  1.a klases skolēni arī gatavojās izrādes apmeklējumam un klases stundā iepazinās ar teātri kā mākslas veidu. 

Izrādē bija iesaistīti visi pirmsskolas sagatavošanas grupas audzēkņi, viņi iejutās mājsaimnieces, meža dzīvnieku  lomās un izcili izpildīja savu mākslas uzdevumu. Izrāde sanāca  ļoti muzikāla un dinamiska, skatītājiem bija interesanti sekot aktieru spēlei,  dziedāt līdzi pazīstamās dziesmas. Pēc pasakas sižeta meža zvēriem vajadzēja izcept garšīgu pīrāgu, bet sākumā tas viņiem nekā nepadevās, tad palīgā gāja saimniece, un rezultātā  izdevās izcept garšīgu svētku pīrāgu. Izcepto pīrāgu pirmsskolas mazie audzēkņi pasniedza saviem skolas draugiem - 1.a klases skolēniem.  

Liels paldies visiem, kas mīl teātri un kas  iesaistījās Teātra dienu aktivitātēs.

Pirmsskolēnu STEM apguve skolas vidē: 3. nodarbība.

Ikvienā bērnā ir dabisks pētnieks – vēlme visu izzināt, jautāt, meklēt atbildes, 2024. gada 19. februārī DCV pirmsskolas audzēkņi (14.pii) piedalījās  interaktīvajā darbnīcā, kurā iepazinās  ar dažādām pētījuma metodēm, lai mācītos, domātu, analizētu un rīkotos. Bērniem šādi projekti ļoti patīk, tie ļauj pašiem ar pedagoga atbalstu prognozēt, plānot, eksperimentēt un nonākt līdz secinājumiem.

Pirmsskolēnu STEM apguve skolas vidē: 2. nodarbība.

2024. gada 12. februārī DCV pirmsskolas audzēkņi (32.pii) piedalījās  interaktīvajā darbnīcā, kurā iepazinās  ar dažādām pētījuma metodēm, lai mācītos, domātu, analizētu un rīkotos. STEM  izglītība ir kas vairāk par matemātikas un citu eksakto mācību priekšmetu apgūšanu. Tā skolēnos  atraisa zinātkāri, radošumu, kritisko domāšanu un prasmi sadarboties.

Pirmsskolēnu STEM apguve skolas vidē

2024. gada 5. februārī DCV pirmsskolas audzēkņi (17.pii) piedalījās  interaktīvajā darbnīcā, kurā iepazinās  ar dažādām pētījuma metodēm, lai mācītos, domātu, analizētu un rīkotos. Pasākums notiek jau otro gadu un tajā tiek iesaistīti pirmsskolas 6-7 gadus veci izglītojamie. Katrā darbnīcas stacijā (1. stacija- Modelēšana; 2. stacija- Mikroskopēšana; 3. stacija- Spēle) audzēkņi apguva zinātniskās metodes, plānoja  un domāja veidus, kā situāciju risināt, izvēlējās piemērotāko risinājumu, izvērtējot iedomātos risinājuma variantus. Skolas un pirmsskolas koppasākumi ir labākais veids, kā sagatavot skolēnus pārejai uz skolas posmu, padziļināt zināšanas, prasmes un nodrošināt veiksmīgu pēctecību.

Ziemassvētkus sagaidot!

14. decembrī Daugavpils Centra vidusskolas aktu zālē pulcējās liels skaits mazu, jauku rūķīšu, lai  ar dziesmām un dejām jautri pavadītu laiku un sagaidītu Ziemassvētkus. Šie jaukie rūķīši bija  pirmsskolas un skolas 1. klašu audzēkņi ar saviem skolotājiem. Pirmsskolas posma  skolēnu izpildījumā  skanēja Ziemassvētku dziesmas par eglīti, par svētku brīnumiem un pasakaino laiku.  Uzstājās 1. klašu skolēnu  jaunizveidotais koris,  tad visi kopā atcerējās un skaļi sauca ar  Ziemassvētkiem saistītus vārdus, nogaršoja piparkūkas un jautri leca dejas ritmā. 1. klašu skolēni pasniedza pirmsskolas skolēniem Ziemassvētku atklātnes ar laba novēlējumiem, kurus patstāvīgi ar savām rokām bija izveidojuši. Ziemassvētku koncerts bija unikāls ar to, ka tā galvenie varoņi un galvenie dalībnieki bija paši mazākie audzēkņi. Zālē valdīja draudzīga svētku atmosfēra.

Daugavpils Centra vidusskola pateicas saviem skolēniem, skolotājiem un vecākiem par bērnu sagatavošanu pasākumam. Priekšā – skaistie un priecīgie Ziemassvētki! Tas  ir burvīgs laiks, kad apkārtējiem gribas dāvāt siltumu un mīļus vārdus. Mēs vēlam mūsu skolas audzēkņu ģimenēm, lai katrā mājā  ir sirds siltums, laipnība, miers un mīlestība!