Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Pirmsskolēnu STEM apguve skolas vidē: 3. nodarbība.

Ikvienā bērnā ir dabisks pētnieks – vēlme visu izzināt, jautāt, meklēt atbildes, 2024. gada 19. februārī DCV pirmsskolas audzēkņi (14.pii) piedalījās  interaktīvajā darbnīcā, kurā iepazinās  ar dažādām pētījuma metodēm, lai mācītos, domātu, analizētu un rīkotos. Bērniem šādi projekti ļoti patīk, tie ļauj pašiem ar pedagoga atbalstu prognozēt, plānot, eksperimentēt un nonākt līdz secinājumiem.

Pirmsskolēnu STEM apguve skolas vidē: 2. nodarbība.

2024. gada 12. februārī DCV pirmsskolas audzēkņi (32.pii) piedalījās  interaktīvajā darbnīcā, kurā iepazinās  ar dažādām pētījuma metodēm, lai mācītos, domātu, analizētu un rīkotos. STEM  izglītība ir kas vairāk par matemātikas un citu eksakto mācību priekšmetu apgūšanu. Tā skolēnos  atraisa zinātkāri, radošumu, kritisko domāšanu un prasmi sadarboties.

Pirmsskolēnu STEM apguve skolas vidē

2024. gada 5. februārī DCV pirmsskolas audzēkņi (17.pii) piedalījās  interaktīvajā darbnīcā, kurā iepazinās  ar dažādām pētījuma metodēm, lai mācītos, domātu, analizētu un rīkotos. Pasākums notiek jau otro gadu un tajā tiek iesaistīti pirmsskolas 6-7 gadus veci izglītojamie. Katrā darbnīcas stacijā (1. stacija- Modelēšana; 2. stacija- Mikroskopēšana; 3. stacija- Spēle) audzēkņi apguva zinātniskās metodes, plānoja  un domāja veidus, kā situāciju risināt, izvēlējās piemērotāko risinājumu, izvērtējot iedomātos risinājuma variantus. Skolas un pirmsskolas koppasākumi ir labākais veids, kā sagatavot skolēnus pārejai uz skolas posmu, padziļināt zināšanas, prasmes un nodrošināt veiksmīgu pēctecību.

Ziemassvētkus sagaidot!

14. decembrī Daugavpils Centra vidusskolas aktu zālē pulcējās liels skaits mazu, jauku rūķīšu, lai  ar dziesmām un dejām jautri pavadītu laiku un sagaidītu Ziemassvētkus. Šie jaukie rūķīši bija  pirmsskolas un skolas 1. klašu audzēkņi ar saviem skolotājiem. Pirmsskolas posma  skolēnu izpildījumā  skanēja Ziemassvētku dziesmas par eglīti, par svētku brīnumiem un pasakaino laiku.  Uzstājās 1. klašu skolēnu  jaunizveidotais koris,  tad visi kopā atcerējās un skaļi sauca ar  Ziemassvētkiem saistītus vārdus, nogaršoja piparkūkas un jautri leca dejas ritmā. 1. klašu skolēni pasniedza pirmsskolas skolēniem Ziemassvētku atklātnes ar laba novēlējumiem, kurus patstāvīgi ar savām rokām bija izveidojuši. Ziemassvētku koncerts bija unikāls ar to, ka tā galvenie varoņi un galvenie dalībnieki bija paši mazākie audzēkņi. Zālē valdīja draudzīga svētku atmosfēra.

Daugavpils Centra vidusskola pateicas saviem skolēniem, skolotājiem un vecākiem par bērnu sagatavošanu pasākumam. Priekšā – skaistie un priecīgie Ziemassvētki! Tas  ir burvīgs laiks, kad apkārtējiem gribas dāvāt siltumu un mīļus vārdus. Mēs vēlam mūsu skolas audzēkņu ģimenēm, lai katrā mājā  ir sirds siltums, laipnība, miers un mīlestība!

Advente

Kad mazā sirsniņa lūdz…

Tik burvīgā smaidā ir ietinies rīts.

Viss krāsains un spožs mazās actiņās mirdz.

Māmiņas pieskāriens saudzīgs un mīļš,

Šajā pasaulē nācis mazs cilvēciņš.

(Normunds Zušs)

Advente jeb advents ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Četras svētdienas pirms Ziemassvētkiem tiek dēvētas par Adventes svētdienām. Šogad pirmā Adventes svētdiena tiek atzīmēta 3. decembrī, kas kristīgajā pasaulē iezīmē Ziemassvētku gaidīšanas sākuma dienu. Adventes laika viens no galvenajiem simboliem ir vainags jeb aplis, kas apzīmē mūžības ritējumu un vienotību. To tradicionāli veido no mūžzaļiem priežu vai egļu zariem, kas simbolizē cerību un mūžīgo dzīvību. Četrām svecēm Adventes vainagā ir sastopama šāda nozīme: pirmā tiek saukta par pravieša sveci (cerība, kas ir Kristus), otrā ir Betlēmes svece (aicinājums uz Pestīšanu), trešā – ganiņu svece (prieks) un ceturtā – eņģeļu svece (mīlestība).

Arī Daugavpils Centra vidusskolas audzēkņi – lielie un mazie, vidusskolēni un pirmsskolas audzēkņi – bija vienoti Ziemassvētku gaidīšanas laikā un 4. decembra baltajā  rītā iededzināja Adventes vainaga pirmo svecīti. Ar Adventes tradīcijām mazajiem audzēkņiem palīdzēja iepazīties svētku rūķītis, kurš  arī gribēja uzzināt, ko nozīmē Adventes laiks, kas ir Adventes vainags, kāpēc tajā ir 4 svecītes un ko simbolizē katra svece.

Pirms pasākuma bērniem tika stāstīts par Adventes vainaga rotāšanu. Pirmsskolas audzēkņi paši gatavoja rotājumus  un pasākuma laikā ar tiem izrotāja Adventes vainagu. Normunda Zuša muzikālā kompozīcijā  ,,Kad mazā sirsniņa lūdz” agrajā skolas rītā skanēja 11. klašu skolēnu ansambļa izpildījumā. Pirmsskolas audzēkņi svētku tērpā sagaidīja vidusskolēnus, lai kopā ar viņiem iesaistītos sarunā par Adventes īpašo laiku, nozīmi  un vērtību.   Dzīvā mūzika ģitāras pavadījumā nesa cerību uz mieru, laimi un ticību Ziemassvētku brīnumiem.  

Ir ierasts Adventes laiku uztvert kā gaišu domu, labu noskaņu pilnu. Mēs kļūstam mīļāki, sirsnīgāki, laipnāki.

 Daugavpils Centra vidusskola novel visiem saviem audzēkņiem un viņu ģimenēm skaistu  un gaišu Ziemassvētku gaidīšanas laiku, mīlestību, veselību, gaišas domas  un prieku!  

Lai visi sapņi piepildās!

DCV pedagogu pēctecības seminārs

Šī gada 25. oktobrī Daugavpils Centra vidusskolā notika jau 4. kārtējais pēctecības seminārs sākumskolas un pirmsskolas pedagogiem. Šoreiz semināra tēma  bija «Lasītprasmes apguve un lasītprasmes veicināšana sākumskolas 1. klasē ceļā uz Vienotu skolu». Semināra mērķis – kopīgi diskutēt  un dalīties  pozitīvajā  pieredzē par  lasītprasmes  attīstīšanu  un daudzveidīgajām  pieejām  tās  pilnveidē, gatavojot skolēnus pārējai no pirmsskolas posma uz sākumskolu. Sākumskolas skolotājas pievērsa uzmanību tam, ka lasītprasme nav tikai spēja izlasīt vārdus pareizā secībā, bet arī runāt par izlasīto tekstu, apkopot informāciju,  veikt secinājumus. Lasīšanas process  veicina arī uzmanības koncentrēšanu, domas, iztēles aktivizēšanu, kas nozīmē personības attīstību kopumā. Lasītprasme ir viens no skolēnu izglītošanas un attīstīšanas svarīgākajiem priekšnoteikumiem, kas pamatā attīstās līdz 4. klasei. Skolā ir  jālasa daudz un jau uzreiz, sākot ar pirmo klasei. Tāda ābeces apgūšanas perioda, kāds agrāk bija skolā, vairs nav. Pedagogi stāstīja par tām metodēm un paņēmieniem, kuri palīdz skolēniem no neviendabīgas lingvistiskās vides apgūt mācību materiālu latviešu valodā gan valodas stundās, gan citos mācību priekšmetos. Iespēja praktiskā ceļā iepazīties ar kolēģu lasītprasmju veicināšanas paņēmieniem DCV skolotājiem būs, savstarpēji apmeklējot un vērojot mācību stundas visa mācību gada laikā.  Semināra gaitā tika atzīmēts, ka lasītprasmes apguve sākas mājās, ģimenē, tādēļ jāsniedz konsultācijas un apmācība vecākiem, jāuzsver, cik svarīgi ir lasīt bērniem priekšā. Īpaša uzmanība tika pievērsta mūsdienu bērnu logopēdiskajām problēmām, kuru risinājums cieši saistīts ar mācību materiāla apguves kvalitāti un prasa aktīvu vecāku līdzdalību. Lasīšana – veiksmīgākais risinājums runas attīstīšanas jautājumos. Pats galvenais ir skolēnos modināt interesi un aizrautību, tad sekos arī sasniegumi. Notikušais pēctecības seminārs ļāva pedagogiem labāk iepazīties ar kolēģu darba pieredzi un rīkoties saskaņoti, ievērojot pēctecības principu ceļā uz Vienotu skolu.

Materiālu sagatavoja J.Bendorjusa

View the embedded image gallery online at:
https://dcv.lv/pecteciba#sigProIdc0967543b9

#BEACTIVEDAY

Hei! Hei! Hei! Vai tu zini, ka rīta rosme ir ļoti veselīga un palīdz uzmundrināties visai garajai darba dienai?  #BEACTIVEDAY ir Eiropas mēroga kampaņa, kas katru gadu norisinās vairākās valstīs. Tā ir kampaņa, kas izceļ fitnesa un fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienā, organizējot aktīva dzīvesveida pasākumus, kas norisinās sporta un fitnesa klubos, sporta organizācijās, fitnesa studijās, parkos, pilsētu pasākumos, ielās, mācību iestādēs, un kur cilvēki tiek mudināti pievērsties aktīvākam dzīvesveidam.

Mūsu Daugavpils Centra vidusskolas bērni, sākot no pašiem mazākajiem un līdz pat pašiem lielākajiem, zina, ka rīta rosme -  tas ir forši. Šodien 28.09.2023. plkst. 10.00 visās DCV pirmsskolas programmas īstenošanas vietās un arī skolā BeActiv nedēļas ietvaros  norisinājās rīta rosme iestādes pagalmos. 12., 11., 9., 6.klašu skolēnu komanda devās uz  pirmsskolas iestādēm ,lai  skaistas mūzikas pavadījumā svaigā gaisā  vingrotu kopā ar mazajiem pirmsskolas audzēkņiem.    Kā mums ir veicies, to spriediet paši!

View the embedded image gallery online at:
https://dcv.lv/pecteciba#sigProId7912083967

!

First day of school 2