Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Latvijas Republikas 99.gadadienas priekšvakarā Centra vidusskolas skolēni un pedagogi apliecināja savu mīlestību Latvijai un cieņu tās brīvības cīnītājiem, piedaloties skolas un pilsētas svētku pasākumos. Pilsonības nedēļa iesākās ar sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanu Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā 9.novembrī. 10.novembrī mūsu skolēni piedalījās piemiņas brīdī un nolika ziedus Latvijas armijas karavīru brāļu kapos, bet 11.novembrī kopā ar klašu audzinātājiem devās Lāčplēša dienas lāpu gājienā. Mūsu skolēni bija klāt arī Latvijas Brīvības cīņās kritušo Latvijas armijas Zemgales divīzijas 10.Aizputes kājinieku pulka karavīru atjaunotā pieminekļa atklāšanā Daugavpils cietoksnī.

Lai nostiprinātu un padziļinātu zināšanas par Latviju, 13.novembrī 4.kl.skolēniem tika rīkots konkurss ,,Latvija manā sirdī”, ko organizēja klašu audzinātājas Z.Paļenoka, M.Ravinska un latviešu val. skolotāja M.Strode. 15.novembrī konkursu ,,Es Daugavpilī, Daugavpils Latvijā” 6.-7.klašu skolēniem organizēja 6.a un 7.a kl. audzinātājas S.Beinaroviča un S.Skrupska. Vairāku klašu pārstāvji ar labiem panākumiem piedalījās pilsētas konkursos un spēlēs: 8.b klase spēlē ,,Skatiens uz pagātni”, 10.-11.kl. pārstāvji projektā ,,Eiropas pēdas Latvijā”, 11.a klases komanda viktorīnā ,,Daudzveidīgā Latvija”. Skolēniem bija iespēja piedalīties arī radošo darbu konkursā ,,Gaismas stariņi Latvijas simtgadei” un apmeklēt stundu ,,Nacionālie dārgumi” skolas muzejā. Mācību nedēļas izskaņā dažādām klašu grupām skolā notika svētku koncerti ,,Manai Latvijai”, ,,Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!”, ,,Apsveicam Latvijas 99.gadadienā!” un ,,Saules mūžu Latvijai”!

18.novembrī Daugavpils Centra vidusskolas koris uzstāsies svētku koncertā Vienības laukumā un kopā ar pilsētas iedzīvotājiem dziedās Latvijas valsts himnu. Lai labi skan! Priecīgus svētkus!

Informāciju apkopoja D.Aizpuriete