Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Daugavpils Centra vidusskolas foajē jau vairākas dienas skolēni, skolotāji un viesi varēja aplūkot burvīgi skaistu izstādi « Sirdslieta – izšūšana» . 2.maija pēcpusdienā notika izstādes atklāšana. Tajā redzami 3.b klases skolnieces Evelīnas Kezikas un 7.a klases skolnieka Oļģerta Kezika māmiņas Olgas Kezikas krustdūrienā izšūti darbi.

13. maijā mēs visi svinam Mātes dienu, bet 15. maijā – Starptautisko ģimenes dienu. Īpaši nozīmīgi sveikt ģimenes, kas augstu tur godā ģimeniskās vērtības. 2018.gads mūsu valstī ir pasludināts par ģimenes gadu. Centra vidusskolā notika vairāki pasākumi valsts projekta «Maziem mirkļiem ir liela nozīme» gaitā. Olgas Kezikas rokdarbi , ietverti zeltainos rāmjos, izskatījās kā īsti muzeja eksponāti. Darbos mīļākais tēls – bērni, pasaku varoņi. Krustdūriena «gleznas» demonstrē smalkākās un bagātākās krāsu pārējas, dzīvesprieku un laimi.

Izstādes atklāšanā piedalījās   skolēni , skolotāji, administrācija. Interesanti bija paklausīties māmiņas Olgas stāstījumu par viņas vaļasprieku. Mēs uzzinājām , kā top rokdarbu brīnumi. Pārsteidza laiks, kas nepieciešams viena darba radīšanai – tas var aizņemt mēnešus vai pat gadu. Neatkārtojams skaistums «gleznās» prasa no autora milzīgu pacietību un centību, uzmanību un neatlaidību.

Mūsu skolā audzināšanas darba svarīgākā prioritāte ir sadarbība ar vecākiem, viņu iesaistīšana bērna audzināšanas un izglītošanas procesā. Stipras ģimenes ir valsts bagātība un balsts, drošs pamats bērna daudzpusīgai un pilnvērtīgai attīstībai.

Skola izsaka lielu pateicību Keziku ģimenei par pavasarīgo priekšnesumu, par uzticīgo sadarbību ar skolu, skolas kolektīvu. Liels paldies 7.a klases audzinātājai Svetlanai Skrupskai par izstādes rīkošanas ideju un organizatorisko jautājumu risināšanu.

Informāciju sagatavoja J. Bendorjusa