Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Šī gada 16. oktobrī 9. b klases skolēniem tika piedāvātas nodarbības projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros pa maršrutu “Turaidas viduslaiku pils – Siguldas pilsēta – Gūtmaņa ala”. Apmeklējot Turaidas viduslaiku pili, izdevās izpētīt tā ekspozīcijas, kas stāsta par notikumiem 1000 gadu garumā un ieraudzīt patstāvīgi apskates objektus: Viduslaiku pili un baznīcu, seno muižas centru un Dainu kalnu. Šīs zināšanas noderēs Latvijas vēstures stundās, jo tās tika aktualizētas pasākuma laikā.

Turaidas pilī audzēkņi piedalījās orientēšanās spēlē „Tūkstošgades stāsts”, kas veidota kā aktīvs un aizraujošs muzejrezervāta apmeklējums. Spēles uzdevums ir atrast kartē norādītus Turaidas muzejrezervātā objektus un atsevišķus priekšmetus. Spēle ir veids kā vienlaikus iepazīt Latvijas vēsturi un atraktīvi pavadīt laiku muzejā!

Apskates laikā tika aktualizēts priekštats par Siguldas pilsētas vēsturi un kultūrvēsturiskajām vērtībām.

Pēdējā nodarbībā skolēni uzzināja par Baltijas lielāko alu - grotu. Gūtmaņala pazīstama kā sena kulta vieta. Uz alas saglabājušies uzraksti no 17.gs. Aptaujājot gidu un risinot darba lapas uzdevumus, skolēni uzzināja, ka ala sākusi veidoties pēcledus laikmetā pirms apmēram 10 000 gadu trešajā Gaujas virspalu terasē sufozijas ietekmē, ūdeņiem iegraužoties Gaujas svītas devona smilšakmeņos.
 

Pateicamies par atbalstu un sadarbību vietniecei audzināšanas darbā Tamārai Zeiļai, ģeogrāfijas skolotājai Svetlanai Beinarovičai.

9. b klases audzinātāja T. Baranovska un skolēni.