Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

2018. gada 6. decembrī, projekta ,,Latvijas skolas soma” ietvaros, 4.a un 4.b klases devās mācību braucienā uz Rīgu. Rīta agrumā vērojām, kā nakts tumsu nomainīja Saules gaisma, redzējām meža zvērus ceļa malās, klausījāmies direktora vietnieces stāstījumu par ceļojumā vērotajiem objektiem, atbildējām uz viņas uzdotajiem jautājumiem, bijām pateicīgi par iegūtajām balvām.

Latvijas galvaspilsētā mūs sagaidīja jauka iespēja atcerēties un nostiprināt zināšanas par Latvijas dzīvniekiem, putniem. Mēs vienuviet klātienē, Latvijas dabas muzejā, varējām vērot ļoti daudzus šo dzīvo būtņu izbāzeņus, to dzīvesvietas, ligzdošanas vietas, kas dažādos laikos ir atvestas uz muzeju, izveidotas un ar uzrakstiem trijās valodās, izkārtotas apskatei. Lai paaugstinātu savu zināšanu līmeni, dzīvo būtņu iepazīšanu vadīja muzeja speciālisti. 4.b klases skolēniem tika piedāvāta iespēja atcerēties un nostiprināt zināšanas par Latvijas dzīvniekiem, bet 4.a klases skolēni pētīja putnus, to knābjus, sekoja viņu dzīvesveidam, barībai. Ekskursijas vadītāji šīs nodarbības vadīja, izmantojot kompetenču pieeju, darba lapas, dzīvniekus – izbāzeņus, spējot katram skolēnam atbildēt uz jautājumu, virzot uz uzdevuma izpildi. Nodarbību beigās skolēni bija noguruši no kustīgām, izzinošām nodarbībām. Bija iespēja apskatīt arī pārējos Dabas muzeja stāvus, iepazīties ar pieejamajiem entomoloģijas, ģeoloģijas, u.c. nodaļu materiāliem. Skolēni, aizejot no Dabas muzeja, sprieda, ka nākošo reizi turp aizbrauks kopā ar vecākiem.

Vecrīgā pienācām pie Latvijas brīvības cīņās kritušo cilvēku piemiņai celtā Brīvības pieminekļa, nofotografējāmies, redzējām kā soļo apsardze un cik ļoti cēli un atbildīgi viņi to apsargā.

Rīgā iegriezāmies Latvijas nacionālajā bibliotēkā - bijām priecīgi pārsteigti par tik milzīgām telpām, izkārtojumu, lasītavas zālēm, pieejamajiem materiāliem, ziedotajām grāmatām, Dainu skapi, unikālajiem skatiem uz Vecrīgas priekšpilsētu. Mūs iepazīstināja ar bibliotēkas muzeja pieejamajiem materiāliem, unikālajām mūsdienu tehnoloģijas sasniegumu iespējām. Sapratām, ka ir jābūt vēlmei izzināt, bet iespējas tiks piedāvātas. Redzējām vismazāko grāmatu, kura bija 5 mm liela, bet tajā 6 valodās bija uzrakstīta lūgšana ,,Tēvs mūsu…”. Patīkami bija dzirdēt šīs bibliotēkas vēsturi, vērot, ka visi tās stāvi ir noformēti dažādos toņos, uzzināt, ka ikviens cilvēks var kļūt par bibliotēkas apmeklētāju.

Lai remdētu izsalkumu, dienas beigās iegriezāmies veikalā – kafejnīcā ,,Lido”, kur izgaršojām latviešu virtuves ēdienus, apskatījām noformējumu, izbaudījām izklaides iespējas, pieejamās apkārt kompleksam, priecājāmies par cilvēku ieguldīto darbu citu labsajūtai, atpūtai.

Jaunu iespaidu un zināšanu pilni, modri un dzīvespriecīgi atgriezāmies dzimtajā pilsētā. Esam gandarīti, ka varējām jēgpilni izzināt un iepazīt Latvijas dabu, dzīvniekus, vērtības, paaugstināt savu izglītības kvalitāti, vērot Latvijas galvaspilsētas ietērpu pirms Ziemassvētkiem.    

Skolotāja M.Skutele.