Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

 Šī mācību gada novembrī par godu Latvijas valsts proklamēšanas svētkiem Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde, Sociālo zinību skolotāju un Sākumskolas skolotāju metodiskās apvienības rīkoja radošo darbu (eseju, zīmējumu) konkursu ,,Daugavpils lepnums 2013" Daugavpils vispārizglītojošo skolu 1.-7. klašu skolēniem. Konkursa darbus izvērtēja VPIP izglītības metodiķes, Vispārējās izglītības nodaļas vadītāja I.Sprindžuka un VPIP sabiedrisko attiecību speciāliste A.Pelša. Labākās esejas  un zīmējumi tika izvirzīti nominācijām ,,Daugavpils lepnums 2013 - ģimene", ,,Daugavpils lepnums 2013 – skolotājs", ,,Daugavpils lepnums 2013 – sava aroda meistars", ,,Daugavpils lepnums 2013 – sportists", un šī gada 10.janvārī visi labāko darbu autori saņēma organizatoru sarūpētās balvas un pateicības rakstus. Īpašu novērtējumu ieguva arī mūsu skolas 4.b klases skolniece Viktorija Makoviča, kā arī viņas klasesbiedri Nikita Kovaļovs, Deniss Ivbulis, Margarita Ceceruka un Valērija Lakizo. Liels paldies skolēniem un 4.b klases vizuālās mākslas skolotājai Nataļjai Glušakovai par ieguldījumu viņu sagatavošanā šim konkursam!

Skolēni konkursa darbos pauda savu mīlestību, cieņu un atzinību vecākiem, skolasbiedriem, pedagogiem un izciliem sava aroda meistariem, kuru sasniegumi un labais piemērs ir tik nepieciešami mūsu sabiedrībai, īpaši jau skolu jaunatnei.

Mums liels prieks par visiem mūsu skolas kolektīva pārstāvjiem, kurus skolēni ir minējuši kā izcilus sava darba darītājus. Nominācijai ,,Daugavpils lepnums 2013 – sava aroda meistars" tika izvirzīta Centra vidusskolas direktore Nadežda Hetmane, nominācijai ,,Daugavpils lepnums 2013 – skolotājs"  – krievu val., literatūras un vācu val. skolotāja Svetlana Lokteva un deju skolotājs Leonīds Tihonovs, bet nominācijai ,,Daugavpils lepnums 2013 – sportists" tika izvirzīts 11.a klases skolnieks, pasaules vicečempions paukošanā kadetiem Andris Jahimovičs. Viņš ir arī titula ,,Gada sportists 2013" ieguvējs.

Esam gandarīti un lepni, ka mūsu skolā mācās un strādā  spilgtas, interesantas personības, kuru darbs un panākumi tiek pamanīti, novērtēti un iedvesmo arī pārējos.

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete