Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra organizētajā pasā­kumā „Nāc un dari kopā ar mums!" ne tikai tika sumināti izcilākie skolē­ni, bet gudrībā sacentās 25 skolu 7.-9. klašu trīs skolēni kopā ar diviem skolotājiem. Katrai komandai nācās atbildēt gan uz āķīgiem jautājumiem, gan arī prak­tiski pielietot skolā apgūtās zināšanas, lai uzburtu bur­buļus, veidotu vēja ģeneratorus. Kompetenta žūrija 1. vietu piešķīra Smiltenes ģimnāzijas komandai, 2. vietu - Cēsu 2. pamatskolas komandai, 3. vietu - Dau­gavpils centra vidusskolas komandai. Skolu komandas saņēma konkursa atbalstī­tāju dāvanas. Vairāk nekā 100 skolēnu un skolotāju piedalījās darba stacijās, kurās bija iespēja gan parā­dīt savu profesionālo piere­dzi, gan arī aizgūt labākās idejas no saviem kolēģiem. Gan skolēnu, gan skolotāju sniegumu vērtēja konkursa atbalstītāji un piešķīra veik­smīgākajiem savas balvas.