Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

2017.gadā 27. aprīlī Daugavpils Centra vidusskolā notika kārtēja vecāku klubiņa nodarbība, veltīta aktuālai tēmai «Bērnu datoratkarība un drošība, lietojot datoru un internetu».  Nodarbību vadīja skolas psiholoģe O. Jermolajeva un Mācību centra LatInSoft speciāliste.  

Lai cik tas arī nebūtu savādi, ir daudzi cilvēki, kuri nekad neaizmirst aiztaisīt logus un aizslēgt mājas durvis, tomēr interneta vidē šī piesardzība pazūd kā nebijusi. Daudzi rīkojas bezatbildīgi un nolaidīgi, jo uzskata, ka visas darbības ir anonīmas – vairumam no mums nav ne jausmas par to,  ka internetā veiktajām darbībām ir iespējams izsekot...

Vecāku klubiņa uzdevums- sniegt vecākiem aktuālo informāciju un palīdzēt aizsargāt bērnus no nevēlamās un kaitīgās ietekmes virtuālajā vidē.

Paldies klašu audzinātājiem par savlaicīgo vecāku informētību un sadarbību ar savas klases vecāku kolektīvu.

Paldies vecākiem par atsaucību un nevienaldzību bērnu audzināšanas jautājumos.

Paldies LATINSOFT speciālistiem par ļoti noderīgu informāciju un pretimnākšanu nodarbības rīkošanas laikā.

LatInSoft semināra prezentācija

Informāciju apkopoja J. Bendorjusa.