Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Daugavpils Centra vidusskola ik gadu februāra pirmajā sestdienā ver durvis skolas absolventiem, kuri ierodas uz šo sarīkojumu no tuvākām un arī ļoti tālām pasaules malām. Ikreiz pārsteidz ne vien attālums kilometros, ko mūsu bijušie skolēni mēro, lai tiktos ar saviem klasesbiedriem un pedagogiem, bet arī attālums laikā, jo, piemēram, šogad uz tikšanos bija ieradušies absolventi, kas skolu beiguši tālajos sešdesmitajos gados… Zālē klātesošie ar sajūsmu uzņēma šos kungus un ar interesi klausījās viņu atmiņas par skolu tajos laikos. Tikpat aizkustinoši bija uzklausīt M.Gandlera atmiņas, viņš bija mērojis ceļu no Amerikas Savienotajām Valstīm, lai ierastos uz 30 gadu jubileju, kopš absolvēta skola. Kā atzina skolas bijušais audzēknis, "dzimtās sienas sasilda un dod spēku". Šogad kuplā skaitā bija ieradušies 1997.gada skolas absolventi, kuri skolu pabeidza pirms divdesmit gadiem. Protams, bija arī daudz absolventu, kuri skolas gaitas beiguši pirms piecpadsmit, desmit un pieciem gadiem. Viņi ne tikai dalījās atmiņās, bet arī bija sagatavojuši prezentācijas un priecēja klātesošos ar skanīgām dziesmām. Skolas direktors Jurijs Visockis vairākiem absolventiem un skolas ilggadējai direktorei N.Hetmanei pasniedza speciālu balvu ar iegravētu skolas nosaukumu.

Bijušajiem klasesbiedriem bija daudz kopīgu atmiņu, stāstu par pašreizējo darbu, vaļaspriekiem. Šī gada absolventu vakarā satikās ne vien Centra vidusskolas (agrāk – ģimnāzijas), bet arī Daugavpils Eksperimentālās vidusskolas, Daugavpils 4.vidusskolas un Daugavpils 5.pamatskolas audzēkņi. Vairāku klašu kolektīvi satikās jau vasarā, jo ziemā dažādu iemeslu dēļ nav iespējams ierasties.

Paldies visiem, kas atnācāt, atbraucāt uz dzimto skolu, visiem, kas organizējāt tikšanās ar skolas pedagogiem un klasesbiedriem! Šie mirkļi mūs sasilda un iedvesmo.

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

View the embedded image gallery online at:
https://dcv.lv/ldn/8-news/836-070217#sigProIda11cd39473