Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg

dok rightVeidlapu paraugi skolēnu stundu kavējumu attaisnošanai.

Šīs veidlapas aizpilda:

1. Veidlapu "Iesniegums" (dcv_iesniegums.pdf) aizpilda vecāki vai klašu audzinātāji. (Iesniegums 2 eks. uz A4)

2. Veidlapu "Atļauja" (dcv_atlauja.pdf) aizpilda tikai vecāki. (Atļauja 2 eks. uz A4, Atļauja 4 eks. uz A4)

 

 

Citi paraugi

 • Iesniegums (dcv_iesniegums_fp.pdf) fakultatīviem/pulciņiem.
 • Iesniegums (dcv_iesniegums_arpus.docx) par ekskursiju, pārgājienu vai citu ārpus izglītības iestādes rīkoto pasākumu.
 • Veidlapa (dcv_ekskursijas_dalibnieku_saraksts.docx) "Ekskursijas dalībnieku saraksts"
 • Veidlapa (dcv_mac_eksk.pdf) "Mācību ekskursija"
 • Veidlapa (dcv_vecaku_diena.pdf) "Vecāku diena"
 • Veidlapa (dcv_vecaku_sapulce.pdf) "Vecāku sapulce"
 • Veidlapa (dcv_vecaku_sarunas.pdf) "Individuālās sarunas ar vecākiem"
 • Veidlapa (dcv_par_foto_un_video.pdf) "Par foto un video materiālu izmantošanu"