Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

 No 2014./2015.m.g. skolā ir iespēja mācīties priekšmetu kristīgā mācība 1., 2. un 3. klasēs. Lūdzam vecākus, ja šis priekšmets rada interesi, uzrakstīt iesniegumu pie klases audzinātājas septembra pirmajās dienās.

C 2014/2015 уч. года в школе есть возможность изучать предмет христианское учение в 1, 2 и 3 классах. Просьба родителей, если этот предмет заинтересовал, написать заявление у классного руководителя в первых днях сентября.