Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Noslēdzies Daugavpils vispārizglītojošo skolu jauno talantu literārās jaunrades konkurss „Gaismas Stariņi Latvijas simtgadei”. Konkursa organizatori un atbalstītāji: biedrība „Starptautiskā Rērihu Centra Latvijas nodaļas grupa”, Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, Humānās pedagoģijas atbalsta grupas skolotāji.

Apsveicam 9.a klases skolnieci Diānu Ļvovu ar laureāta nosaukumu «Gaismas stariņš» un ar veiksmīgu radošo darbu un talanta atklāsmi, veltītu Kultūras dienai 2018.g.15. aprīlī un Latvijas simtgadei veltītā pasākumā ar devīzi: „Iemīliet Nākotni- izaugs spārn”.

Informāciju sagatavoja krievu valodas skolotāja J. Bendorjusa

gaismas lvova front