Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Dizaina nozares potenciāls un attīstības perspektīvas

Š.g. 25.janvārī PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā “Saules skola” ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika seminārs karjeras konsultantiem, skolotājiem un skolēniem “Dizaina nozares potenciāls un attīstības perspektīvas”, kurā dalībnieki iepazinās ar dizaina nozari, tās profesijām un nozares attīstības perspektīvām, kā arī saņēma informāciju par izglītības apguves iespējām.

Semināra laikā tika organizētas dizaina darbnīcas „Iepazīsti dizaina izglītības dažādību!”, kurās darbojās skolēni.

Mūsu skolas skolēni arī piedalījās meistardarbnīcās: Sergejs Sokolovs (11.a) - foto dizaina darbnīcā, Anžela Zavjalova, Karīna Fiļipenko (10.a) – interjera dizaina darbnīcā. Sergejs iepazinās ar foto dizaina speciālistu profesijām, piedalījās foto sesijā. Savukārt meitenes iepazinās ar interjera dizaina speciālista profesiju, prakstiski izveidoja gaismas objektu-lampu no papīra un kartona. Visi skolēni iepazinās ar nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, uzzināja par izglītības ieguves iespējām un darba tirgus iespējām foto un interjera dizaina jomā.

Pasākuma beigās dalībniekus gaidīja patīkams muzikāls priekšnesums.

Informāciju sagatavoja Oksana Jurāne

View the embedded image gallery online at:
https://dcv.lv/karjeras/kp?start=64#sigProIdc1cf84b508

Skolēni iepazīstas ar dažādu profesiju meistaru darbu

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 12. un 15. decembrī Centa vidusskolas izglītojamie piedalījās pasākumā „Profesija kā svētki”.

Vēlēšanos tikties ar friziera un florista profesijas pārstāvēm izteica 6. klašu skolēni, bet uz tikšanos ar vizāžistu un stilistu devās 9. klašu skolēni.

Skolēniem bija iespēja uzzināt, kādas mācību organizācijas piedāvā iespēju mācīties par frizieri, stilistu, vizažistu un floristu. Speciālisti dalījās pieredzē ar meistarības noslēpumiem, kas iegūstami tikai pieredzes ceļā. Skolēni pastrādāja praktiski, veidojot Jaungada kompozīciju, kā arī iejutās dizaineru lomā. Īpašu prieku sagādāja tas, ka mūsu skolniece bija vizāžista modele!

Galvenā atziņa, ko izteica visas meistares, ka savs darbs ir jāmīl un jādara dzīvē tas, kas tev patīk un padodas.

Paldies organizatoriem par tādu interesantu un izzinošu pasākumu!

Informāciju sagatavoja Oksana Jurāne

View the embedded image gallery online at:
https://dcv.lv/karjeras/kp?start=64#sigProIdf020f5181d

Skolēni iepazīstas ar nākotnes profesijām IKT jomā

22. novembrī Daugavpils Centra vidusskolā projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika izglītojošs pasākums „Nākotnes profesijas IKT jomā!”. Pasākumā piedalījās skolēni (7.-9. klašu grupas un 10.-12. klašu grupas) no daudzām Daugavpils vispārizglītojošajām skolām.

Pasākuma laika skolēniem bija iespēja aplūkot izstādi un apmeklēt interaktīvās nodarbības zinātnes un tehnoloģiju muzeja “Kurzemes Democentrs” pārstāvju vadībā, kā arī paplašināt zināšanas par IKT nozari un tajā strādājošo daudzveidīgajām profesijām, sasaistot tās ar dažādām izglītības programmām gan profesionālajā, gan augstākajā izglītībā.

Vispirms skolēni tikās ar DAUTKOM IT tehniskās struktūrvienības vadītāju Oļegu Čapliginu, saņēma informāciju par programmētāju, dizaineru, analītiķu, datorsistēmu tehniķu, robotikas speciālistu ikdienas darbu un pienākumiem, izglītības iespējām informācijas un komunikācijU tehnoloģiju jomā un karjeras iespējām nākotnē, kā arī inženierzinātņu un dabaszinātņu attīstības tendencēm un saiknēm ar IT attīstību.

Kā viena no pasākuma aktivitātēm bija piedalīšanās tehniski radošajās darbnīcās “Veiksmīgais lauksaimnieks” 10.-12.klašu skolēniem un “Kodu pavēlnieks” 7.-9.klašu skolēniem un izspēlēt unikālo grīdas spēli. Spēles laikā skolēni uzzināja par profesijām, kas saistītas ar IT tehnoloģijām. Skolēnu komandas veica dažāda veida uzdevumus un atbildēja uz jautājumiem, izmantojot savas zināšanas matemātikā, informātikā, sociālajās zinībās.  

Katram skolēnam bija iespēja pasākuma beigās uzrakstīt savus iespaidus. Daudzi skolēni atzina,  ka iegūtā informācija noderēs nākotnes profesijas izvēlē un ka ir palielinājusies intereses par profesijām, kas saistītas ar IKT. Protams, visvairāk bērnus iespaidoja interaktīvā izstāde, kurā viņi veidoja savu Zaļo avīzi, iejutās valsts prezidenta lomā, pētīja klimata izmaiņas pasaulē.   

Īpašs paldies Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pedagoģei-karjeras konsultantei Santai Čeirānei un ,,Kurzemes Democentra” darbiniekiem par interesanto un aizraujošo pasākumu!

Informāciju apkopoja Oksana Jurāne

View the embedded image gallery online at:
https://dcv.lv/karjeras/kp?start=64#sigProId459dd14a89

 

Apsveicam!

Karjeras nedēļas ietvaros organizētajā kolāžu konkursā „Vecāku profesija manām acīm”

Viktorija Zolnečika (8.b klase) ieguva 1. vietu;

Milana Ignatjeva, Simona Rasnača (6.a klase) ieguva 2. vietu;

Anna Jadjalo (8.a klase) ieguva 3. vietu.

Skolēniem vajadzēja izjautāt savus vecākus par viņu profesijām, pēc tam bija jāizveido kolāžas un jāprezentē tās klases stundās. Pēc skolas balsošanas labākie dalībnieki saņēma pateicības rakstu par piedalīšanos un saldās balvas.

Īpaši pateicamies 8.a klases skolēniem un klases audzinātājai Darjai Savickai par aktīvu piedalīšanos konkursā!

View the embedded image gallery online at:
https://dcv.lv/karjeras/kp?start=64#sigProId692184e1a9

Apsveicam!

Karjeras nedēļas ietvaros organizētajā zīmējumu konkursā „Profesiju brilles”

4. a klase ieguva 1. vietu;

1. a klase ieguva 2. vietu;

1. b klase ieguva 3. vietu.

Skolēniem vajadzēja izvēlēties jebkuras vienas profesijas pārstāvju vai savu vecāku profesiju un uzzīmēt to, kā pēc viņu domām tai ir jāizskatās. Pēc konkursa visi dalībnieki saņēma pateicības rakstu par piedalīšanos, bet labākie saldās balvas.

View the embedded image gallery online at:
https://dcv.lv/karjeras/kp?start=64#sigProId12bb530bea

Karjeras nedēļa

Mācību nedēļa pirms skolēnu rudens brīvdienām Daugavpils Centra vidusskolas skolēniem bija piesātināta ar dažādiem pasākumiem, kuros varēja uzzināt par daudzām profesijām, karjeras iespējām, tikties ar radošiem un interesantiem cilvēkiem – sava aroda meistariem.

Pirmklasnieki iepazinās ar Daugavpils dzejnieku S.Volodjko un klausījās viņa dzeju. Otro un trešo klašu, kā arī 4.b kl. skolēni piedalījās zīmējumu konkursā ,,Profesiju brilles”, 2.b klase paguva piedalīties arī bērnu bibliotēkas ,,Zīlīte” pasākumā ,,Atver bibliotēkas durvis!”. 4.a klase iepazinās ar Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas darbu, uzzināja, kādas patruļas nodrošina kārtību un drošību pilsētas teritorijā, kā darbojas videonovērošanas sistēmas, kā arī pārliecinājās par policista profesijas nepieciešamību. 5.a klases skolēni piedalījās interaktīvā nodarbībā ,,Senā skola” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā, bet 5.b, 6.a, 6.b, 7.b, 8.a kl. skolēni bija sagatavojuši kolāžas ,,Vecāku profesija manām acīm”, kuras prezentēja klases stundā. 7.b kl. skolēni vēl apmeklēja uzņēmumu ,,Ūdensvads”, bet 7.a klase uzņēmumā ,,Dautkom” uzzināja, kā darbojas televīzija un top raidījumi. Skolēniem tika dota iespēja iejusties žurnālistu lomā un pagozēties prožektoru gaismā. 8.b kl. skolēniem tika organizēta ,,Swedbank” praktiskā mācībstunda, kurā varēja uzzināt par drošu iepirkšanos internetā u.c. jautājumiem. 9.a un 9.b kl. skolēni tikās ar Daugavpils Centra vidusskolas absolventu, Daugavpils Universitātes mārketinga direktoru Jāni Kudiņu. Viņš pastāstīja skolēniem par savu karjeru un uzsvēra augstākās izglītības nozīmi mūsdienu pasaulē. 11.a kl. skolēni apmeklēja Medicīnas koledžu, iepazinās ar karjeras iespējām šajā nozarē un pat iejutās mediķu lomā. Karjeras nedēļas atklāšanas pasākumu ,,Karjeras lavka” ZINO centrā un noslēguma pasākumu ,,Ieskats nišas profesijās” M.Rotko mākslas centrā apmeklēja 10.a un 12.a kl. pārstāvji. Nišas profesijas ir retas un specifiskas, piemēram, bārddzinis, un skolēniem darba grupās bija iespēja tikties ar septiņiem šādu profesiju pārstāvjiem.

Karjeras nedēļas pasākumos Centra vidusskolas skolēni guva plašu ieskatu profesiju pasaulē un, kas zina, varbūt jau izdarīja izvēli par labu kādai no tām.

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

View the embedded image gallery online at:
https://dcv.lv/karjeras/kp?start=64#sigProId387de28e0b

Karjeras nedēļas (16.10.-20.10.) pasākumu plāns

Klase

Pasākums

Datums

1.a

Tikšanās ar dzejnieku S.Volodjko

13.10., plkst. 11.05

1.b

Tikšanās ar dzejnieku S.Volodjko

13.10., plkst. 11.05

2.a

Zīmējumu konkurss „Profesiju brilles”

13.10., plkst. 10.25

2.b

Pasākums “Atver bibliotēkas durvis!” Bērnu bibliotekā „Zīlīte”. Zīmējumu konkurss „Profesiju brilles”

13.10.plkst.11.35

Kl. stundu laikā

2.c

Dzīvnieku patversmes apmeklējums. Darbs ar dzīvniekiem. Zīmējumu konkurss „Profesiju brilles”

18.09.plkst.12.15

Kl. stundu laikā

3.a

Zīmējumu konkurss „Profesiju brilles”

Kl. stundu laikā

3.b

Zīmējumu konkurss „Profesiju brilles”

Kl. stundu laikā

3.c

Zīmējumu konkurss „Profesiju brilles”

Kl. stundu laikā

4.a

Pašvaldības policijas apmeklējums.Profesija -policists

11.10. plkst.14.00

4.b

Pašvaldības policijas apmeklējums. Profesija – policists

Zīmējumu konkurss „Profesiju brilles”

19.10.plkst.14.00

Kl. stundu laikā

5.a

Interaktīva nodarbība „Senā skola” Daugavpils Novadpētniecības un Mākslas muzejā

18.10 plkst.10.00

5.b

Kl.stunda: kolāžu konkurss „Vecāku profesija manām acīm”

Kl. stundu laikā

6.a

Kl.stunda: kolāžu konkurss „Vecāku profesija manām acīm”

Kl. stundu laikā

6.b

Kl.stunda: kolāžu konkurss „Vecāku profesija manām acīm”

Kl. stundu laikā

7.a

Uzņēmuma „Dautkom” apmeklējums

13.10. plkst.13.15

7.b

Kl.stunda: kolāžas „Vecāku profesija manām acīm”

Uzņēmuma „Udensvāds” apmeklējums

13.10 plkst.12.45

30.10.

8.a

Kl.stunda: kolāžas „Vecāku profesija manām acīm”

Kl. stundu laikā

8.b

Swedbanka praktiskā mācībstunda  

“Dzīvei gatavs”

13.10. plkst.12.45

9.a

DU fakultāšu prezentācija

19.10.plkst.13.35

9.b

DU fakultāšu prezentācija

19.10.plkst.13.35

10.a

RISEBA, praktiskā nodarbība,

Izglītojoša spēle „Kas? Kur?Kad?” (komanda)

18.10. plkst.13.00

18.10. plkst 15.00

11.a

Medicīnas koledža apmeklējums

18.10. plkst. 13.40

12.a

Karjeras nedēļas atklāšanas un

noslēguma pasākumi (skolēnu grupa)

16.10. plkst.14.30

20.10. plkst.14.00