Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Ekskursijas uz DU

2017. gada 5. aprīlī Atvērto durvju dienu Daugavpils Universitātē apmeklēja 10. un 11. klašu skolēni. Mūsu potenciālajiem studentiem bija iespēja tikties ar DU fakultāšu pārstāvjiem un studentiem.

Skolēni interesējās par studiju iespējām, studiju procesu, saņēma informatīvos izdales materiālus, kā arī piedalījās dažādās aktivitātēs . Viņiem bija iespēja uzzināt informāciju par kādu no 56  interesējošajām studiju programmām, kuras piedāvā DU.

Bukleti ar studiju iespējām DU ir pieejami arī skolā pie karjeras konsultantiem!

2017. gada 6. aprīlī 9.a klases skolēni devas aizraujošā ekskursijā pa Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusa laboratorijām.

View the embedded image gallery online at:
https://dcv.lv/karjeras/kp?start=64#sigProId4127e9411b

Profesija – „bibliotekārs”

31. martā 1. c klases skolēniem bija iespēja iepazīties ar vienu no interesantākajiem profesijām – „bibliotekārs”. Bibliotekārs ir ļoti sena profesija, profesijas aizsākumi meklējami Senajā Ēģiptē un Babilonijā, kur bibliotekāriem bija jāorganizē un jāglabā plašā papirusu ruļļu kolekcija. Mūsdienu bibliotekāri strādā ar informāciju dažādos formātos, ieskaitot grāmatas, žurnālus, laikrakstus, audio ierakstus, video ierakstus, kartes, manuskriptus, fotogrāfijas, grafiskus resursus, kā arī digitālus resursus. Bibliotekāri ir kā starpnieki starp informācijas resursiem un lietotāju.

Skolēni uzzināja, kad un kur parādījās pirmās bibliotēkas, kā arī uzzināja profesijas „bibliotekārs” nozīmi un kur var apgūt šo profesiju. Skolēniem bija arī iespēja apskatīties bibliotekāres darba vietu un iepazīties ar dažiem ikdienas pienākumiem, kurus veic šo profesiju pārstāvji.

Liels paldies par sadarbību skolas bibliotekārei Ritai Vasiļonokai!

Pedagogs karjeras konsultants Oksana Jurāne

View the embedded image gallery online at:
https://dcv.lv/karjeras/kp?start=64#sigProIdfdaed71f50

Karjeras spēle

30. martā 9. a klases skolēni un viņu vecāki piedalījās karjeras spēlē. Pasākuma mērķis bija palīdzēt skolēniem spert savu pirmo soli profesiju pasaulē un izprast savas spējas turpmākajām mācībām. Vecāki mēģināja saprast, ko var un ko grib sasniegt savā izvēlētajā profesijā viņu bērni, un kopā pieņemt lēmumu.

Visiem dalībniekiem liels paldies par atsaucību un ieguldīto darbu, īpaša pateicība klases audzinātājai Svetlanai Loktevai!

Pedagogi karjeras konsultanti Olga Jermolajeva un Oksana Jurāne.

View the embedded image gallery online at:
https://dcv.lv/karjeras/kp?start=64#sigProId65bb9430a5

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

ieguldijums

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

No 13. marta 2017. gada mūsu skola piedalās projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” .

Galvenais darba lauks – Karjeras izglītība. Izglītības procesā tiek integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei.

Īsteno pedagogi karjeras konsultanti un viss pedagoģiskais personāls.

Visu informāciju var apskatīt www.dcv.lv sadaļā „karjeras izglītība”.

Ēnu diena 2017.gadā norisināsies 15.februārī

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Ēnotāju pieteikšanās uz vakancēm:

  1. 16.01.-22.01.
  2. 26.01.-29.01.
  3. 02.02.-05.02.
  4. Nejaušais ēnotājs: 09.02.-11.02

    Lasīt tālāk: Ēnu diena 2017.gadā norisināsies 15.februārī

!

17.maijā Latvijā tika atzīmēta Ugunsdzēsēju un glābēju diena. Tad arī ugunsdzēsība Latvijā svinēja 151.dzimšanas dienu! Daudz laimes dzimšanas dienā!

Mūsu skolēni iepazinās ar ugunsdzēsēju glābēju ikdienu, ugunsdzēsēju depo un tehniku, kā arī izmēģināja un pielaikoja ugunsdzēsēju darba tērpu jeb aizsargtērpu.

View the embedded image gallery online at:
https://dcv.lv/karjeras/kp?start=64#sigProIdf0bc366ff4

!

Š.g. 11.maijā Daugavpils Reģionālā slimnīca vēra savas durvis skolēniem, kurus interesē medicīnas joma.

Mūsu skolas 10.-12.klašu skolēniem arī bija iespēja tikties ar slimnīcas vadītāju Reini Jokstu, RSU Medicīnas fakultātes dekānu profesoru Gunti Bahu, Daugavpils medicīnas koledžas direktori Līviju Jankovsku un Daugavpils Universitātes (DU) mārketinga direktoru Jāni Kudiņu.

Pasākumā tika piedāvāts arī apskatīt slimnīcas nodaļas, tikties ar medicīnisko personālu – ārstiem, medicīnas māsām.
Paldies slimnīcas personālam par veltīto laiku un sniegto iespēju iepazīt mediķa profesiju.

View the embedded image gallery online at:
https://dcv.lv/karjeras/kp?start=64#sigProId55203c68bb