Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

2022. gada 22. novembrī un 25. novembrī Daugavpils Centra vidusskolas 9. klašu skolēni veica atjaunotos niid.lv testus sadarbībā ar datorikas skolotāju Vladimiru Kostjukeviču, tādā veidā integrējot karjeras izglītību datorikas mācību priekšmetā. Izvērtēšanai skolēniem tika piedāvāti 60 apgalvojumi, no kuriem katrs atbilst kādai no profesionālajām jomām. Pareizu vai nepareizu atbilžu „Interešu laboratorijā” nav,  jo jāvērtē bija tikai sava attieksme.

Izlasot apgalvojumu, vajadzēja novērtēt, cik lielā mērā skolēns tam piekrīt. Savu atbildi atzīmēja uz termometra, izvēloties konkrētu vērtību diapazonā no -3 līdz +3.

Tests „Interešu laboratorija” ir viens no 4 atjaunotajiem niid.lv testu veidiem. Karjeras izvēles testi tika izstrādāti darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Vēl ir pieejami trīs profesionāli izstrādāti testi: Vērtību svērtuve, spēju detektors, karjeras iespēju diagnostika, ko skolēni var veikt patstāvīgi jebkurā sev ērtākajā laikā. Piemēram, vērtību svērtuvē skolēniem ir iespēja noskaidrot, kuras darba vērtības dzīvē ir vissvarīgākās un attiecīgi – kāda varētu būt tā darba vide, kurā skolēns justos vislabāk. Strādājot darbu, kas ir saskanīgs ar mūsu galvenajām vērtībām, palielinās iespēja, ka darbā jutīsimies priecīgāki un apmierinātāki, kā arī labāk izpaudīsimies profesionālajā jomā. Darba vērtības kalpo par kritērijiem, kas palīdz izšķirties par labu vienai vai otrai profesijai, darba vietai.

Paldies karjeras konsultantei Veronikai Karpovai un datorikas skolotājam Vladimiram Kostjukevičam par aktīvu iesaisti un sadarbību.

Informāciju sagatavoja pedagoģe-karjeras konsultante

Natālija Mihailova