Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Daugavpils Bērnu un jauniešu centrs ,,Jaunība” kopā ar Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils nodaļu katru gadu aicina pilsētas skolas piedalīties konkursā, kas veltīts 1. decembrim – Pasaules AIDS dienai. Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu informētību par HIV/AIDS pasaulē un Latvijā, palielināt atbildību par savu veselību un uzvedību, kā arī veicināt aktīvas dzīves pozīcijas veidošanos.

Šajā mācību gadā Daugavpils Centra vidusskola piedalās projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura ietvaros tiek piedāvātas papildu nodarbības talantu izkopšanai un mācību sasniegumu uzlabošanai dažādās jomās. Arī 9.klašu skolēniem ir iespēja padziļināt zināšanas bioloģijā un veselības mācībā, apmeklējot nodarbību ciklu „Bioloģijas noslēpumi”. Skolēni ar interesi gatavojās konkursam, risinot daudzveidīgus uzdevumus, analizējot dzīves situācijas, apgūstot pirmās palīdzības sniegšanas metodes. Tas viss deva izglītojamiem iespēju uzlabot dzīvē nepieciešamās kompetences un sasniegt augstus rezultātus konkursā. Pateicamies 9.a kl. komandai (D. Mihno, R. Žižmanova, E. Dunskis, D.Petunova, J. Pinzele, D.Jedigarevs) un viņu klases audzinātājai N. Kaļiņinai!

Skolēnus konkursam sagatavoja bioloģijas skolotāja T.Baranovska un Veselību veicinošās skolas koordinatore M.Skutele.

Informāciju apkopoja Tatjana Baranovska