Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Šī gada 20. februārī BJC “Jaunība” organizēja pilsētas skolām vides pētnieku konkursu “Skolēni eksperimentē!”. Konkursa galvenais mērķis bija veicināt skolēnu aktīvu vides izzināšanu, rosināt skolēnu interesi par dabas pētīšanu; popularizēt skolēnu pētniecisko darbību. Pirmoreiz startējot šogad, mūsu skolas audzēkņiem izdevās sasniegt savā darbā teicamos rezultātus un iegūt godalgotas vietas:

5. b klases skolēns Romāns Streļčuks – I vieta (skolotāja Tatjana Baranovska)

3. a klases skolēns Martins Makovičs – II vieta (skolotāja Nataļja Glušakova)

Apsveicam konkursa uzvarētājus un vēlam radošu degsmi pētījumos!

Pateicamies par sadarbību fizikas skolotājai Svetlanai Lukjanovai un vecākiem - Vjačeslavam Makovičam un Tatjanai Makovičai!