Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

2017.gada 16. februārī mūsu skolas Vecāku klubiņš sasauca sākumskolas vecākus uz savu kārtējo nodarbību. Nodarbības tēma - «Sniegt nepieciešamo atbalstu katram». Sapulcē uzstājās DPIP Iekļaujošas izglītības atbalsta centra vadītāja Raisa Latiša. Vecāku klubiņa uzdevums ir rast optimālus un iespējami labvēlīgus risinājumus bērnu attīstībai un izaugsmei.  

Liels paldies sākumskolas skolotājiem par atbalstu pasākuma organizācijā un novadīšanā, par produktīvu sadarbību ar savas klases vecāku kolektīvu.

Informāciju sagatavoja J. Bendorjusa.